Kalanduse teabekeskus, Keskkonnaministeerium: teabepäev kalanduse õigusaktidest ja kalavarude kaitse meetmetest 4. aprillil Pärnus

Toimumisaeg ja -koht: 04.04.2018 kell 10–15
Pärnus hotelli Strand konverentsikeskuse Lahe saalis Tammsaare pst 35

 

Kalanduse teabekeskus koostöös valdkonna ministeeriumide ja mereinstituudi teadlastega korraldab kolmapäeval, 4. aprillil algusega kell 10 Pärnus
hotelli Strand konverentsikeskuse Lahe saalis

teabepäeva kalanduse õigusaktidest ning kalavarude kaitse meetmetest aastal 2019.

Osalema on oodatud Pärnumaa kutselised kalurid ja kalandusettevõtjad, valdkondlike ametiasutuste esindajad, kõik huvilised.


A J A K A V A
*

9.30–10.00 Osalejate kogunemine ja registreerumine. Tervituskohv

10.00–12.00
• Kalapüügikeeld Pärnu jõe suudmealal. Kohavaru kaitseks aastal 2019 kavandatavad meetmed – Keskkonnaministeeriumi esindajad

Nakkevõrkude silmasuurusest – Redik Eschbaum, mereinstituut

Lõhe ja meriforelli kaitsemeetmete rakendamisest – Martin Kesler, mereinstituut

• Määruse „Lossitava kala kaalumise täiendavad nõuded ja metoodika“ (jõustumine 01.03.2018) sätted. Püüniste vahekauguste mõõtmine. Kala müük lõpptarbijale sadamas – Keskkonnainspektsiooni esindajad

12.00–12.30 Sirutus- ja energiapaus

12.30–15.00
• Väikestes kogustes kalamüük otse tarbijale. Üleandmisdeklaratsiooni vormistamine. Rannapüügi andmete esitamise elektrooniline rakendus – Maaeluministeeriumi esindajad

•Arutelu

*Korraldajal on õigus ajakava, sh teemade järjestust, muuta ja täiendada.

 

Teabepäeval osalemine on huvilistele tasuta. Eelkirjapanek 29. märtsi kella 12ks
aadressil info@kalanduskogu.ee

Lisateavet jagab koolitusspetsialist Ave Menets, ave.menets@ut.ee, 517 5003

Viide antud sündmusele: http://kalateave.ee/et/component/events/?view=event&event_id=1105

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1

2

3

4