Turuülevaade "Kalapüügi, -tööstuse ja hulgimüügiettevõtted 2018" (PDF)

Kalanduse teabekeskuse tellimusel on Creditinfo Eesti AS-il valminud 102 Eesti suurima ettevõtte turuülevaade "Kalapüügi, -tööstuse ja hulgimüügiettevõtted 2018", milles käsitletakse ettevõtteid, kes on põhi- või lisategevusalana teeninud müügitulu valdkonnas "Kalapüügi, -tööstuse ja hulgimüügiettevõtted".

Turuülevaade annab hea ülevaate ettevõtete turupositsioonist, osakaalust sektoris ja finantsolukorra tugevusest võrreldes teiste sarnaste ettevõtetega.

Turuülevaade koosneb kahest põhiosast. Esimeses osas vaadeldakse kogu turgu ja selle mahtu ning võrreldakse ettevõtte turumahuga määratud tegevusala(de)l. Teises osas võrreldakse valimisse kuuluvate ettevõtete summaarseid ja keskmisi majandusnäitajaid. Samuti on eraldi välja toodud kõigi valimisse kuuluvate ettevõtete majandusnäitajad.

 

Lae alla

Väike kala-aabits abiks koolieelikutest keelekümblejatele (PDF)

Kalanduse teabekeskusel on koostöös OÜ Menu Meediaga ilmunud uus trükis -
"Väike kala-aabits".

 

Tegemist on teabekeskuse järjekordse kingitusega koolieelsete lasteasutuste viimastes rühmades käivatele, kuid seekord vene keelt emakeelena kõnelevatele lastele.
 
Keelekümblusõpik toetab mitmekeelsuse kujunemist, abistamaks lastel saada suhu eesti keel emakeelt kahjustamata.
 
Aabits on mugandus "Meie pere kala-aabitsast", mille toel toimub keeleõpe läbi kalateemaliste jutukeste ja ülesannete.

 

Tekstide autor on Kätlin Vainola, pildid on Kertu Sillastelt.

 

Lae alla

Ilmus eestikeelne ajakiri "FARNET" nr 17 (PDF)

Eesti keelde tõlgitud ajakirja "FARNET" 17. numbris käsitletakse järgmiseid teemasid:

 • Ringmajandus kalandus- ja vesiviljeluspiirkondades
 • Ökodisain
 • Tootmisjäätmetest ressursiks
 • Kasutuse muutmine ringluspõhisemaks
 • Materjalide ringlussevõtt toote eluea lõpus
 • Ringmajanduse põhimõtete elluviimine

Lae alla

Yearbook 'Estonian Fishery 2017' (Kalanduse teabekeskus, 2019) (PDF)

Valmis ingliskeelne tõlge raamatust "Eesti kalamajandus 2017"

Aastaraamatut 'Estonian Fishery 2017' on võimalik tellida kalanduse teabekeskusest
( See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. , telefon 5308 3650). Aastaraamatud on huvilistele tasuta.

Dear Reader, I believe that this yearbook gives you sufficient information about the year 2017 for Estonian fisheries – a branch of the economy the absence of which is unimaginable in our homeland, with its long coastline. Let me also remind you that the dry numbers and facts set out here actually represent the hard and necessary everyday work of many of our compatriots.

Toomas Armulik

Head of Fisheries Information Centre

Lae alla

"Abiks algajale kalasõbrale" (Kalanduse teabekeskus, 2019) (PDF)

Valminud on kalavoldiku "Abiks algajale kalasõbrale" täiendatud trükk, mis annab lühiülevaate kalade rookimisest ja fileerimisest ning värske kala tunnustest. Käsitletud kalaliigid on räim, lest, lõhe, forell, haug, ahven ja koha. Sisaldab ka peatükke: Miks on kalarasv kasulik?, Kala on väärtuslike valkude ja mineraalide allikas, Kas kalad võivad olla saastunud?, Milliseid kalu võib kalaparasiite kastmata tarvitada toiduks kuumtöötlemata?, Kuidas säilitada kala värskena?.

 

Lae alla

Aastaraamat "Eesti kalamajandus 2017" (Kalanduse teabekeskus, 2018) (PDF)

Kalanduse teabekeskusel on taas rõõm esitleda meie kalamajanduse ülevaadet - aastaraamatut "Eesti kalamajandus 2017" ja nagu pealkirigi viitab, on seekord kaante vahele pandud 2017. aasta andmed. Järjekorras on see aastaraamat juba seitsmes.

Hea lugeja! Usun, et leiad nende kaante vahelt piisavalt teavet selle kohta, milline oli aasta 2017 Eesti kalanduses – majandusharus, ilma milleta ei kujutaks meie pika rannajoonega kodumaad ettegi. Ja tuletan taas meelde, et siinsete kuivade numbrite ja faktide taga on tegelikult väga paljude kaasmaalaste raske, aga vajalik igapäevatöö.

Toomas Armulik

Kalanduse teabekeskuse juhataja

 

Lae alla

Ilmus eestikeelne ajakiri "FARNET" nr 16 (PDF)

Eesti keelde tõlgitud ajakirja "FARNET" 16. numbris käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Kohalikud, rohelised ja ringmajanduse mudelid
 • Kalanduse CLLD edendamine tuleviku tarbeks
 • Suured lood saavad alguse väikesest sammust
 • Tiigist taldrikule
 • Seire ja hindamine

Lae alla

Turuülevaade "Kalapüügi, -tööstuse ja hulgimüügiettevõtted 2017" (PDF)

Kalanduse teabekeskuse tellimusel on Creditinfo Eesti AS-il valminud 100 Eesti suurima ettevõtte turuülevaade "Kalapüügi, -tööstuse ja hulgimüügiettevõtted 2017", milles käsitletakse ettevõtteid, kes on põhi- või lisategevusalana teeninud müügitulu valdkonnas "Kalapüügi, -tööstuse ja hulgimüügiettevõtted".

Turuülevaade annab hea ülevaate ettevõtete turupositsioonist, osakaalust sektoris ja finantsolukorra tugevusest võrreldes teiste sarnaste ettevõtetega.

Turuülevaade koosneb kahest põhiosast. Esimeses osas vaadeldakse kogu turgu ja selle mahtu ning võrreldakse ettevõtte turumahuga määratud tegevusala(de)l. Teises osas võrreldakse valimisse kuuluvate ettevõtete summaarseid ja keskmisi majandusnäitajaid. Samuti on eraldi välja toodud kõigi valimisse kuuluvate ettevõtete majandusnäitajad.

Lae alla

Kalanduse teabekeskus: kuus Eesti kutselist kalandust tutvustavat lühifilmi

Kalanduse teabekeskuse algatusel on valminud kuus Eesti kutselist kalandust tutvustavat lühifilmi.
 
Filmiklipid annavad ülevaate meie peamistest püügikaladest ning kutselise kalapüügi mahtudest.
 
Klipid on tasuta allalaadimiseks kõigile, kes huvituvad mereriik Eesti kalanduse arvudest ja faktidest. Osad lühifilmid on varustatud ingliskeelsete subtiitritega ning sobivad valdkonna tutvustamiseks ka huvilistele väljastpoolt Eestit, samuti kasutamiseks nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel kalandussündmustel, -konverentsidel ja -messidel.
 
 
Rohket kasutamist Eesti kalandusega tutvumisel!

 

CLLD hindamine. Käsiraamat LAGidele ja FLAGidele (FARNET, FAME 2018) (PDF)

FARNET1 ja FAME2 on koostanud käsiraamatu "CLLD3 hindamine. Käsiraamat LAGidele ja FLAGidele"

Perioodil 2014–2020 rahastatakse kogukonna juhitud kohalikku arengut (CLLDd) kõikidest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest (ESI-fondidest). Kõikjal Euroopas on loodud kohalikke tegevusrühmi (LAGe), mida rahastatakse erinevatest ESI-fondidest ning mille ülesandeks on terviklike kohaliku arengu strateegiate väljatöötamine ja elluviimine mitmeid sidusrühmi hõlmavate ja erasektori koostööprojektide kaudu.

Lae alla

Sööt ja söötmismeetodid vesiviljeluses (Kalanduse teabekeskus, 2018)

Kalanduse teabekeskuse eestvõttel üllitati tõlkekäsiraamat "Sööt ja söötmismeetodid vesiviljeluses".
Tõlke aluseks oleva raamatu "Feed and Feeding Practices in Aquaculture" esmatrükk ilmus 2015. aastal.
Eelkõige kalakasvatajatele, vesiviljeluse õppejõududele ja üliõpilastele suunatud trükis anti autoriõiguse kaitsest tulenevalt välja vaid paberkandjal. Käsiraamat on huvilistele tasuta.

Tõlke toimetas Tiit Paaver.
Tõlkimist ja kirjastamist toetas Euroopa Merendus- ja Kalandusfond.

Käsiraamatust huvitunutel palun ühendust võtta
vesiviljelusspetsialist Risto Kaldaga, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. .

Yearbook "Estonian Fishery 2016" (Kalanduse teabekeskus, 2018) (PDF)

Valmis ingliskeelne tõlge raamatust "Eesti kalamajandus 2016"

Aastaraamatuid "Eesti kalamajandus 2016" ja "Estonian Fishery 2016" on võimalik hankida kalanduse teabekeskusest ( See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. , telefon 5308 3650). Aastaraamatud on huvilistele tasuta.

The Fisheries Information Centre is once again pleased to present an overview of Estonian fishery. This time, data for the year 2016 are provided. This yearbook is the sixth already and, for the sake of saving time and effort, the introduction from an earlier yearbook could be used, introducing some minor changes.

Lae alla

"Meie pere kala-aabits" lasteaedade lõpurühmade lastele (Kalanduse teabekeskus, 2017) (PDF)

Kalanduse teabekeskuse ja OÜ Menu Meedia koostöös üllitatud “Meie pere kala-aabits” on suunatud kõigile eesti keeles lugemaõppivatele lasteaedade lõpurühmade lastele, olles samas ka abivahendiks kalateemat käsitlevatele lasteaiaõpetajatele.
Aabitsa tekstide autor on Kätlin Vainola.

Lae alla

"Kes siis kala ei söö!" töövihik lastele (Kalanduse teabekeskus, 2017) (PDF)

Kalanduse teabekeskus andis koostöös Menu Meedia OÜ-ga välja kordustrüki peamiselt esimese klassi lastele mõeldud kalateemalisest töövihikust "Kes siis kala ei söö!".

Lae alla

Ajakiri "FARNET" nr 15 nüüd eestikeelne (PDF)

Sügisel ilmunud ajakirja "FARNET" 15. number on tõlgitud eesti keelde ja selles käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Väikesemahulise rannapüügi toetamine
 • Põlvkonnavahetusega seotud väljakutse
 • FLAGid, kohalik uuendustegevus ja riskide võtmine
 • CLLD-alase koostöö areng kalanduspiirkondades
 • Reportaažid Hispaaniast, Rootsist ja Saksamaalt

Lae alla

Terve kala - haiguste ennetamine, diagnoosimine ja ravimine (PDF)

Kalanduse teabekeskuse abil anti välja tõlkeraamat "Terve kala. Haiguste ennetamine, diagnoosimine ja ravimine".

Raamatu "Terve Kala. Tautien ennaltaehkäisy, tunnistus ja hoito" esmatrükk ilmus Soomes tollase Jahindus- ja Kalandusinstituudi väljaandena 2000. aastal. Autorite sõnul seati eesmärgiks koondada Soomes kasvatatavate kalade tervishoiu ning kalahaiguste ennetamise ja ravi alased teadmised ja kogemused ühte praktilisse käsiraamatusse. Raamat valmiski teadlaste ja praktikute ühistöös.
2012. aastal anti Soomes välja raamatu teine, ajakohastatud ja täiendatud trükk.

Käsiraamatu tõlkis eesti keelde Ene Saadre. Raamatu tõlkimist ja kirjastamist toetas Euroopa Merendus- ja Kalandusfond.

Lae alla

Kalanduspiirkondade strateegiad 2014-2020 ja head näited 2008-2013 ingliskeelsena (PDF)

Kalanduse teabekeskuse väljaanne "Kalanduspiirkondade strateegiad 2014-2020 ja head näited 2008-2013" on elektroonselt ka ingliskeelne. Väljaanne annab lühiülevaate kalanduspiirkondade algatusrühmade strateegiate eesmärkidest uuel perioodil ja koondab eelmise perioodi silmapaistvaimaid näiteid üle Eesti.

Head lugemist!

Lae alla

Vesiviljeluse eesti-inglise seletav sõnaraamat (PDF)

Vesiviljelus (aquaculture) on kiiresti laienev ja arenev kalanduse haru, kus pidevalt lisandub uusi tehnoloogiaid ja nendega seotud termineid. Selle valdkonna eestikeelset oskussõnavara võib laialipillatult leida õpikutest, andmebaasidest ja Vikipeediast. Paraku on eestikeelsed õpikud vananenud ja neis sisalduv terminoloogia põhineb tihti venekeelsete mõistete ülevõtmisel. Vesiviljeluse terminite andmebaasi veel pole. Eestikeelset terminoloogiat vajavad aga vesiviljelust alustavad ettevõtjad, riigiametnikud, Euroopa Liidu direktiivide tõlkijad ja ajakirjanikud, Eesti Maaülikoolis, Eesti Mereakadeemias ja Järvamaa Kutsehariduskeskuses vesiviljelust õppivad üliõpilased (õppematerjalide tõlkimisel ja referaatide koostamisel) ning ka neid õpetavad õppejõud. Sõnastiku koostamise eesmärgiks oligi koondada eesti- ja ingliskeelsed vesiviljelusterminid tõlkimist hõlbustavasse süsteemi ja anda neile sisuline seletus.

Vesiviljeluse eesti-inglise seletava sõnaraamatu" on koostanud Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Tiit Paaver.

Sõnaraamatu märksõnade järgi otsingut võimaldav veebiversioon asub siin.

Sõnastiku koostamist rahastas Euroopa Merendus- ja Kalandusfond Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi kalanduse teabekeskuse kaudu.

Lae alla

Kalanduspiirkondade strateegiad 2014-2020 ja head näited 2008-2013 (PDF)

Kalanduse teabekeskuse väljaanne "Kalanduspiirkondade strateegiad 2014-2020 ja head näited 2008-2013" annab lühiülevaate kalanduspiirkondade algatusrühmade strateegiate eesmärkidest uuel perioodil ja koondab eelmise perioodi silmapaistvaimaid näiteid üle Eesti.

Head lugemist!

Väljaande ingliskeelne versioon on leitav siit.

Lae alla

Ingliskeelne "Kalaelamuste teejuht" (Kalanduse teabekeskus, 2017) (PDF)

 

Kalanduse teabekeskuse ja Peipsimaa Kogukonnaköögi koostöös
valminud "Kalaelamuste teejuht" on nüüd tõlgitud inglise keelde.

Lae alla

Yearbook "Estonian Fishery 2014–2015" (Kalanduse teabekeskus, 2017) (PDF)

Valmis ingliskeelne tõlge raamatust "Eesti kalamajandus 2014–2015"

Aastaraamatuid "Eesti kalamajandus 2014–2015" ja "Estonian Fishery 2014–2015" on võimalik tellida kalanduse teabekeskusest

( See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. , telefon 5308 3650). Aastaraamatud on huvilistele tasuta.

 

The Fisheries Information Centre has prepared yet another yearbook – the fifth already – of Estonian fishery. Previously, the Information Centre has published yearbooks for 2010, 2011, 2012 and 2013. Since there was a nearly year-long pause in the activities of the Information Centre between two budgetary periods, information for 2014 was not published on time; however, we cover that information with the data for 2015 in this publication. This gives an opportunity to compare these two years, as well as collate the data for these years with information on previous years, in order to provide a longer-term review of fish stocks and economic indicators.

Lae alla

Ajakiri "FARNET" nr 14 (Kalanduse teabekeskus, 2017) (PDF)

Kalanduse teabekeskus jätkab kalandusvõrgustiku traditsiooni ajakirja "FARNET" väljaandmiseks eesti keeles.

Ajakirja 14. numbris käsitletakse järgmisi teemasid:

 • CLLD mõju mõõtmise väljakutsed
 • Innovatsioon kohalikus tarneahelas
 • Kalanduspiirkonnad ja sisserändekriis
 • Reportaažid Šotimaalt, Menorcalt ja Soomest
 • Õppetunnid tulemuslikuks koostööks

Lae alla

Turuülevaade "Kalapüügi, -tööstuse ja hulgimüügiettevõtted 2016" (PDF)

Kalanduse teabekeskuse tellimusel on Krediidiinfo AS-il valminud Eesti 143 suurima ettevõtte turuülevaade "Kalapüügi, -tööstuse ja hulgimüügiettevõtted 2016", milles käsitletakse ettevõtteid, kes on põhi- või lisategevusalana teeninud müügitulu valdkonnas "Kalapüügi, -tööstuse ja hulgimüügiettevõtted".

 

Lae alla

"Kalaelamuste teejuht" (Kalanduse teabekeskus, 2016) (PDF)

Kalanduse teabekeskusel on koostöös Peipsimaa Kogukonnaköögiga valminud "Kalaelamuste teejuht". Infovoldikus on maakonniti esitletud söögikohad, kus pakutakse igapäevaselt vähemalt kolme kalarooga.

Lae alla

Aastaraamat "Eesti kalamajandus 2014–2015" (Kalanduse teabekeskus, 2016) (PDF)

Aastaraamat "Eesti kalamajandus 2014–2015" käsitleb Eesti kalanduse olukorda aastatel 2014–2015 ning peamisi arengusuundi.

Kalanduse teabekeskusel on valminud ülevaade „Eesti kalamajandus 2014–2015". Kuna teabekeskuse töös oli kahe eelarveperioodi vahelisel ajal ligi aastane tegevuspaus, jäid 2014. aasta andmed õigel ajal üllitamata, kuid on nüüd koos 2015. aasta andmetega ühiste kaante vahele jõudnud. See annab võimaluse võrrelda nende kahe aasta andmeid omavahel, aga ka kõrvutada neid varasemate aastate omadega, et anda pikemaajalisem ülevaade kalavarudest ja majandusnäitajatest.

Lae alla

Turuülevaade "Kalapüügi, -tööstuse ja hulgimüügiettevõtted 2015 (PDF)

Kalanduse teabekeskuse tellimusel on Krediidiinfo AS-il valminud Eesti 146 suurima ettevõtte turuülevaade "Kalapüügi, -tööstuse ja hulgimüügiettevõtted 2015", milles käsitletakse ettevõtteid, kes on põhi- või lisategevusalana teeninud müügitulu valdkonnas "Kalapüügi, -tööstuse ja hulgimüügiettevõtted".

 

Lae alla

Kalanduse teabekeskus: Rakenduse "Eesti kalad" uuendused

Rakendus "Eesti kalad" on täienenud mõistete osas ja saadaval on ka iOS versioon.

Eesti kalade määraja abil on võimalik tutvuda kõigi Eesti vetest püütud kaladega ja käsitletud on ka liike, keda veel Eesti aladelt saadud pole, kuid kes meie lähipiirkonnas on levinud, näiteks ebarasboora, mõrukas ja arktika paalia. Kokku on kalade määraja rakenduses esitatud 102 kalaliiki.

FAO juhised: „Forelli väikesemahuline kunstlik paljundamine" ja „Väikesemahulise forellitöötlemise meetodid"

FAO on 2012. aastal välja andnud juhendid „Forelli väikesemahuline kunstlik paljundamine" ja „Väikesemahulise forellitöötlemise meetodid". Juhendite eesmärk on anda lihtsustatud ülevaade forelli kunstlikust paljundamisest väiksemates kalakasvandustes ning võimalustest toodangu kvaliteedi säilitamiseks ja väärindamiseks. Juhendid sobivad õppematerjaliks nii vesiviljelust õppivatele tudengitele kui ka kutseõppureile.

 

"Kalakasvatus. Perspektiivsed kalaliigid" (Kalanduse teabekeskus, 2015) (PDF)

Valminud on raamat „Kalakasvatus. Perspektiivsed liigid". Raamatus on käsitletud kalade geneetikat ja aretust, ahvena-, angerja-, angersäga-, paalia-, koha-, siia- ja tuurakasvatust.

Eesti vesiviljeluse sektori arengustrateegia aastateks 2014–2020 käsitleb muu hulgas sektori tulevikuvisiooni ja eesmärke. Ekspordi kasvu peamise võimalusena nähakse strateegias just Eesti viljelustingimustega sobivate ja suure välisnõudlusega liikide, nagu angerjas, jõevähk, tuurlased ja siig, ning täiesti uute perspektiivsete liikide viljelemist ning seda toetavat arendustööd. Võimalik, et menukaks kujunevad hoopis seni kasvatuses vähe levinud kalad, nagu ahven ja koha. Seepärast tahavad raamatu „Kalakasvatus. Perspektiivsed liigid" autorid anda panuse strateegias nimetatud probleemide lahendamisse. 

Lae alla

Yearbook "Estonian Fishery 2013" (Kalanduse teabekeskus, 2014) (PDF)

Valmis ingliskeelne tõlge raamatust "Eesti kalamajandus 2013"

Aastaraamatuid "Eesti kalamajandus 2013" ja "Estonian Fishery 2013" on võimalik tellida kalanduse teabekeskusest ( See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. , telefon 5308 3650). Aastaraamatud on huvilistele tasuta.

The Fisheries Information Centre has prepared yet another yearbook – the fourth already – of Estonian fishery. Previously, the Information Centre has published yearbooks for 2010, 2011 and 2012. This yearbook, whose structure follows that of its predecessors, gives an overview of the state of Estonian fishery in 2013 and compares it to previous years. By contrast to the preceding yearbooks, this one lacks the chapter on "Ichthyologic and fishery-related research projects" at the end of the book, because the Information Centre has published "Aastatel 2008–2013 valminud kalandus-uuringud" (Fishery Research 2008–2013) as a separate book, which is available to all interested parties, both in hard copy and on our website at www.kalateave.ee.

Lae alla

Kalanduse teabekeskus: Rakendus "Eesti kalad"

Kalanduse teabekeskusel on hea meel teatada, et ilmutasime koostöös teisigi looduse tundmaõppimist abistavaid rakendusi arendanud Walk&Learn'iga Androidi- ja veebirakenduse "Eesti kalad", mis sisaldab liigikirjeldusi koos piltidega, määrajat ja mõistete loendit. iOS versioon on valmimas.

Eesti kalade määraja abil on võimalik tutvuda kõigi Eesti vetest püütud kaladega ja käsitletud on ka liike, keda veel Eesti aladelt saadud pole, kuid kes meie lähipiirkonnas on levinud, näiteks ebarasboora, mõrukas ja arktika paalia. Kokku on kalade määraja rakenduses esitatud 102 kalaliiki.

Aastaraamat "Eesti kalamajandus 2013" (Kalanduse teabekeskus, 2014) (PDF)

Aastaraamat "Eesti kalamajandus 2013" käsitleb Eesti kalanduse olukorda 2013. aastal ning peamisi arengusuundi.

Kalanduse teabekeskusel on taas valminud Eesti kalamajanduse ülevaade, mis on järjekorras juba neljas. Varem on teabekeskus üllitanud 2010., 2011. ja 2012. aasta kalandusülevaated. Praegune kogumik järgib ülesehituslikult eelnevaid, andes ülevaate Eesti kalandusest 2013. aastal, seda samaaegselt ka eelnevate aastatega võrreldes.

Lae alla

"Läänemeri. Ökosüsteemid ja elusvaru, nende hindamine ning haldamine" (Kalanduse teabekeskus, 2014) (PDF)

Raamatu „Läänemeri" on koostanud bioloogiadoktor Evald Ojaveer. Raamatus on süvitsi käsitletud Läänemere ajaloolist arengut, tänapäevaseid abiootilisi tingimusi, looduslikke regionaalseid süsteeme, elustikku, keskkonna ja elustiku dünaamikat, teisi merehüvesid ja nende kasutamist, aga ka rahvusvahelist koostööd Läänemere varude hindamisel ning haldamisel.

Lae alla

Kalanduse teabekeskus: "Kes siis kala ei söö!" nuputamise töövihik lastele (PDF)

Allikas: Kalanduse teabekeskus
14.10.2014

 

Koostöös Menu Kirjastusega andis Kalanduse teabekeskus välja peamiselt esimese klassi lastele mõeldud kalateemalise töövihiku "Kes siis kala ei söö!".

Lae alla

Kalanduse teabekeskus: Valmis e-õppematerjal rannakalandusest huvitatuile

Allikas: Kalanduse teabekeskus
01.09.2014

 

Koostöös Menu Kirjastusega ja Eesti Mereakadeemiaga valmis e-õppematerjal rannakaluritele ja teistele rannakalandusest huvitatuile.

E-õppematerjal põhineb rannakalur, tase 4 kutsestandardi kompetentsusnõuetel.

Teoreetilised materjalid on illustreeritud joonistega, lisaks ilmestab neid suur hulk videoid. Õppematerjal annab võimaluse testida enda teadmisi kordamisküsimuste abil.

Kalanduse teabekeskus: "Kalamäng" iPhonele, iPadile ja Androidile

Allikas: Kalanduse teabekeskus
12.08.2014

 

Aastal 2013 valmis Kalamäng Android süsteemiga seadmetele. Nüüd sai seda täiendatud versiooniks 1.1 ja tehtud ka iPhone ja iPadi versioon. Kalamäng paneb proovile sinu teadmised peamiste Eesti kalaliikide kohta ja juhatab sind veealuse elu argipäeva.

Kalanduse teabekeskus: DVD "Tööstuslikud kalapüügiviisid"

Allikas: Kalanduse teabekeskus
15.05.2014

 

Kalanduse teabekeskus tutvustab äsjavalminud DVD-d "Tööstulikud kalapüügiviisid", mis käsitleb erinevaid Eestis kasutusel olevaid tööstuslikke kalapüügiviise. Filmi kestus on 38 minutit ning see on kuvatud ühel plaadil nii eesti- kui ingliskeelsena.

Kalanduse teabekeskus: Veebi ja nutiseadme rakendus "Kalapüügipiirangud"

Paljudel on tekkinud mõte: "Läheks kalale!", aga kas ma tohin täna püüda haugi spinninguga Viljandi järvel? Sedalaadi küsimustele aitab vastata Kalanduse teabekeskuse tellimusel valminud veebi ja nutiseadme rakendus "Kalapüügipiirangud".

Poster "Kasvatatavate kalade haigused" (Kalanduse teabekeskus, 2013) (PDF)

Poster "Kasvatatavate kalade haigused" valmis koos "Kalade tervishoiu käsiraamatuga".

"Kalade tervishoiu käsiraamat" on lühiülevaade veterinaarmeditsiini kalade tervist puudutava osa, ihtüopatoloogia, nüüdisaegsetest suundumustest. Käsiraamatu koostamisel on kasutatud Taani, Soome ja Iirimaa selleteemaliste õppe- ja käsiraamatute ning avaldatud teadusartiklite andmeid. Vähem on raamatus käsitletud parasitaarhaiguste temaatikat.

Lae alla

Poster "Siseorganite haiguslikud muutused lõhelistel" (Kalanduse teabekeskus, 2013) (PDF)

Poster "Siseorganite haiguslikud muutused lõhelistel" valmis koos "Kalade tervishoiu käsiraamatuga".

"Kalade tervishoiu käsiraamat" on lühiülevaade veterinaarmeditsiini kalade tervist puudutava osa, ihtüopatoloogia, nüüdisaegsetest suundumustest. Käsiraamatu koostamisel on kasutatud Taani, Soome ja Iirimaa selleteemaliste õppe- ja käsiraamatute ning avaldatud teadusartiklite andmeid. Vähem on raamatus käsitletud parasitaarhaiguste temaatikat.

Lae alla

Yearbook "Estonian Fishery 2012" (Kalanduse teabekeskus, 2013) (PDF)

Valmis ingliskeelne tõlge raamatust "Eesti kalamajandus 2012"

Aastaraamatuid "Eesti kalamajandus 2012" ja "Estonian Fishery 2012" on võimalik tellida kalanduse teabekeskusest ( See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. , telefon 5308 3650). Aastaraamatud on huvilistele tasuta.

Lae alla

"Kalade tervishoiu käsiraamat" (Kalanduse teabekeskus, 2013) (PDF)

"Kalade tervishoiu käsiraamat" on lühiülevaade veterinaarmeditsiini kalade tervist puudutava osa, ihtüopatoloogia, nüüdisaegsetest suundumustest. Käsiraamatu koostamisel on kasutatud Taani, Soome ja Iirimaa selleteemaliste õppe- ja käsiraamatute ning avaldatud teadusartiklite andmeid. Vähem on raamatus käsitletud parasitaarhaiguste temaatikat.

Lae alla

"Abiks algajale kalasõbrale" (Kalanduse teabekeskus, 2013) (PDF)

Valminud on kalavoldik "Abiks algajale kalasõbrale", mis annab lühiülevaate kalade rookimisest ja fileerimisest ning värske kala tunnustest. Käsitletud kalaliigid on räim, lest, lõhe, forell, haug, ahven ja koha.

Lae alla

Aastatel 2008–2013 valminud kalandusuuringud (Kalanduse teabekeskus, 2013) (PDF)

Selle väljaande eesmärk on pakkuda kala- ja kalandushuvilisele lugejale lühiülevaadet 2008.–2013. aastal Eestis rahastatud ja valminud ihtüoloogilistest ja kalanduslikest projektidest. Kajastatud on uuringud, mille aruanne oli kättesaadav 2013. aasta juuni seisuga. Raamatus on peatutud igal uuringul eraldi, et esitada selle eesmärk, metoodika tutvustus ja peamised tulemused. Rõhutada tuleb, et siinsed kokkuvõtted ei sisalda kõiki uuringute üksikasju. Kui lugejal tekib põhjalikum huvi, leiab ta enamiku siinkirjeldatud töödest internetist.

Lae alla

Kalanduse teabekeskus: "Kalamäng" Android süsteemiga nutitelefonidele ja tahvelarvutitele

Allikas: Kalanduse teabekeskus
23.03.2013

 

Kalamäng paneb proovile sinu teadmised peamiste Eesti kalaliikide kohta ja juhatab sind veealuse elu argipäeva.

Aastaraamat "Eesti kalamajandus 2012" (Kalanduse teabekeskus, 2013) (PDF)

Aastaraamat "Eesti kalamajandus 2012" käsitleb Eesti kalanduse olukorda 2012. aastal ning peamisi arengusuundi.

Kalanduse teabekeskusel on taas suur rõõm anda välja Eesti kalamajandust kajastav aastaraamat ning tõdeda, et vaatamata kõigile raskustele – nii looduslikele kui ka majanduslikele – on tegu siiski elujõulise majandusharuga.

Lae alla

Yearbook "Estonian Fishery 2011" (Kalanduse teabekeskus, 2013) (PDF)

Valmis ingliskeelne tõlge raamatust "Eesti kalamajandus 2011"

Aastaraamatuid "Eesti kalamajandus 2011" ja "Estonian Fishery 2011" on võimalik tellida kalanduse teabekeskusest ( See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. , telefon 5308 3650). Aastaraamatud on huvilistele tasuta.

Lae alla

Aastaraamat "Eesti kalamajandus 2011" (Kalanduse teabekeskus, 2012) (PDF)

Aastaraamat "Eesti kalamajandus 2011" käsitleb Eesti kalanduse olukorda 2011. aastal ning peamisi arengusuundi.

Sellesse raamatusse on koondatud andmed, mis iseloomustavad Eesti kalamajandust aastal 2011. Põhirõhk on pandud võrdlusele 2010. aastaga. Varasema ajaga kõrvutatakse andmeid pisut vähem, sest mullu ilmunud kogumikus "Eesti kalamajandus 2010" anti ülevaade muu hulgas just vahepeal kajastamata jäänud aastatest. Küll aga on püütud tabelites ja graafikutes säilitada varasemate aastate andmeid, sest eelmine kogumik ei pruugi kõigile huvitatutele enam kättesaadav olla.

Lae alla

Vee korduvkasutusega vesiviljeluse juhend 2010 (EMÜ, Kalanduse teabekeskus, 2012) (PDF)

Originaali tiitel:
Jacob Bregnballe. A Guide to Recirculation Aquaculture: An introduction the
new environmentally friendly and highly productive closed fish farming systems.
Copenhagen, 2010

Lae alla

Yearbook "Estonian Fishery 2010" (Kalanduse teabekeskus, 2012) (PDF)

Valmis ingliskeelne tõlge raamatust "Eesti kalamajandus 2010"

 

Yearbook „Estonian Fishery 2010" provides an overview of Estonian fish stocks and highlights key trends in the Estonian fishery over the period 2005–2010.

Lae alla

Aastaraamat "Eesti kalamajandus 2010" (Kalanduse teabekeskus, 2011) (PDF)

 

Aastaraamat "Eesti kalamajandus 2010" käsitleb Eesti kalanduse hetkeseisu ning peamisi arengusuundi.

Lae alla

Lisainfo

canakkale canakkale canakkale truva search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim