Kalanduse teabekeskus: Rakendus "Eesti kalad"

Kalanduse teabekeskusel on hea meel teatada, et ilmutasime koostöös teisigi looduse tundmaõppimist abistavaid rakendusi arendanud Walk&Learn'iga Androidi- ja veebirakenduse "Eesti kalad", mis sisaldab liigikirjeldusi koos piltidega, määrajat ja mõistete loendit. iOS versioon on valmimas.

Eesti kalade määraja abil on võimalik tutvuda kõigi Eesti vetest püütud kaladega ja käsitletud on ka liike, keda veel Eesti aladelt saadud pole, kuid kes meie lähipiirkonnas on levinud, näiteks ebarasboora, mõrukas ja arktika paalia. Kokku on kalade määraja rakenduses esitatud 102 kalaliiki.

Androidi versioon on leitav siit.

Veebiversioon on leitav siit.

Vanemate Androidi versioonide või tavaarvuti puhul on võimalik kasutada optimeeritud veebilehte.

Eesti kalad ikoon


Väljaandja: Kalanduse teabekeskus ja Walk&Learn, 2014

Autorid: Aare Verliin, Marko Peterson, Silver Sirp, Toomas Armulik, Einar Kärgenberg, Sergei Põlme

Määraja aluseks on võetud: Mikelsaar, N., Eesti NSV kalad, 1984.

Liikide ja rühmade organiseerimisel on aluseks võetud: Ojaveer. E., Pihu, E., Saat, T., Fishes of Estonia, 2003 ning portaalid: http://fishbase.org ja TÜ loodusmuuseumi http://elurikkus.ut.ee

Samal teemal veel
Eesti Rahvusringhääling, 14.01.2015, Kalad vallutavad nutitelefoni

 

Kalanduse teabekeskuse tegevus toimub "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 3.1 "Ühistegevused" tegevuse "Muud ühistegevused" raames.

Lisainfo

canakkale canakkale canakkale truva search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim