Kalade alammõõdud

Kalade alammõõdud ning mõõtmise nõuded on esitatud kalapüügieeskirja lisas 3.
Kui alammõõdu kehtivusala ei ole täpsustatud, kehtib alammõõt kõigil veekogudel. (Kalapüügieeskiri § 14)

Kalaliik Veeala, kus alammõõt kehtib¹ l², cm L³, cm

 Ahven

 meres 16 19

 Angerjas

 meres 35
 Võrtsjärves, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves 55
 teistes siseveekogudes 50

 Haug

40 45

 Jõeforell

32 36

 Jõevähk4

11

 Kammeljas

30

 Koha

 meres ja sinna suubuvates jõgedes 38 44
 Peipsi, Pihkva ja Lämmijärves, Narva jõe ülemjooksul, Narva veehoidlas 40 46
 Võrtsjärves 45 51
 teistes siseveekogudes 40 46

 Latikas

 Peipsi, Pihkva, Lämmijärves ning Suures ja Väikeses Emajões 30 35

 Lest

 alapiirkonnas 28 21
 alapiirkondades 29 ja 32 18

 Linask

25 30

 Luts

40

 Lõhe

55 60

 Meriforell (iherus)

50

 Rääbis

10 12

 Siig 

 Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves ning teistes siseveekogudes 35 40
 meres ja sinna suubuvates jõgedes 30 35

 Säinas

 meres ja sinna suubuvates jõgedes 32 38

 Tursk

35

 Vimb

26 30

¹ – Veeala on määratud juhul, kui alammõõt on veealade kaupa erinev või kehtib ainult teatud veealal.

– kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni. l mõõtu kasutatakse juhul kui L ei ole mõõdetav.

– kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni. Kala loetakse mõõduliseks, kui vähemalt üks mõõtudest (l või L) on võrdne alammõõduga või ületab seda.

– jõevähi pikkust mõõdetakse otsaorgi tipust laka lõpuni (lakakarvakesi arvestamata).


Lossitava kala alammõõdud

Liigid Geograafiline piirkond

Alammõõt
(cm) 

 Tursk (Gadus morhua)

 alarajoonid 22-32

38

 Lest (Platichthys flesus)

 alarajoonid 22-25

23

 alarajoonid 26-28

21

 alarajoonid 29-32, 59°30' põhjalaiusest lõuna poole

18

 Atlandi merilest (Pleuronectes platessa)

 alarajoonid 22-32

25

 Harilik kammeljas (Psetta maxima)

 alarajoonid 22-32

30

 Sile kammeljas (Scophthalmus rhombus)

 alarajoonid 22-32

30

 Angerjas (Anguilla anguilla)

 alarajoonid 22-32

35

 Lõhe (Salmo salar)

 alarajoonid 22-30 ja 32

60

 alarajoon 31

50

 Meriforell (Salmo trutta)

 alarajoonid 22-25 ja 29-32

40

 alarajoonid 26-28

50

 

  • Alammõõdud ei kehti meritindi, tursa, kammelja, lesta ja merilesta püügil lihtkäsiõngega. (Kalapüügieeskiri § 43 lg 2)
  • Keskkonnaminister võib ajutiselt suurendada või vähendada koha või haugi alammõõtu Peipsi, Lämmi- või Pihkva järvel, kui see on vajalik tulenevalt Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel moodustatud Valitsustevahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve Kalapüügi Komisjoni soovitustest. (Kalapüügieeskiri § 43 lg 3)

 

Kalade alammõõtudega saab tutvuda ka interaktiivse kaardi abil rakenduses "Kalapüügipiirangud".

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

30

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

1

2

3