Statistikat rannakaluri kutse kohta 2004-2020

Kutseregistri andmetel on perioodil 2004 kuni 2020 väljastatud kutseid 3802, keskmiselt teeb see aasta kohta 224, kuid vaadates aastate lõikes andmeid eraldi, ilmneb, et eriliselt suur huvi kutse omandamise vastu on olnud aastatel 2006 ja 2007, võiks öelda, et see oli isegi üks populaarsemaid kutseid.

Kuid mis võis sellise erandliku kõikumise põhjustada? Sosinaid antud teemal on liikumas erinevaid, küll on välja toodud sel perioodil eksamite ühetaolisust ja lihtsust (on raske uskuda, et sellist hulka eksameid päris niisama igaks juhuks tehti), kuid mündi teise poolena oli 2007. aasta just see aeg, kui algas suur majanduslangus ning otsiti võimalikult kiireid lahendusi, et kergemini leida tööd. Tegemist on ka ajaga, kui lubade omanikeks hakati vormistama rohkem äriühinguid ning loale sai kanda mitme kaluri nime, kuid ka FIEst loaomanikele andis rohkemate kalurite loale kandmine suurema vabaduse - ei pidanud sel juhul enam ise alati paadis viibima.

 

Kutse väljastajaks on olnud püsivalt Eesti kalurite liit. Ajas on muutunud nii eksami nägu, aga ka korraldajate hulgas toimus 2017. aastal nn verevahetus ning rannakaluri kutse andmine on saanud uue hingamise. Eksamitööd valmistatakse igaks eksamiks eraldi ette ja näiteks 2020. aasta lõpus toimus nii ettevalmistav koolitus kui ka kutseeksam vene keeles. See tähendab, et kutse andja püüab võimalusel vastu tulla sektori vajadustele, parendades püsivalt eksamite kvaliteeti. Kõigile huvilistele on kättesaadav ka rannakaluri e-õppematerjal. E-õppematerjal on leitav LINGILT

Kutseeksamiks ettevalmistavaid koolitusi viib kaks korda aastas läbi Hiiumaa ametikool, neist järgmine on planeeritud 25.-27. märtsil 2021 (40 akadeemilist tundi). Koolitus ei ole kutseeksami sooritamiseks kohustuslik, kuid loob selle läbimiseks ning erialaste teadmiste laiendamiseks parimad eeldused. Info saabuva koolituse kohta on leitav LINGILT

Rannakalur, tase 4 kutsestandard, milles kirjeldatakse rannakaluri tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit (kompetentsusnõudeid), on leitav LINGILT

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

30

31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

1

2

3

4

5