Huvitavat Eesti kala- ja vähikasvanduste kohta

Sai otsitud teavet tegutsevate kala- ja vähikasvanduste kohta st kui palju ettevõtteid üldse tegutseb ning kas nad lisaks esmatootmisele tegelevad mingil viisil ka oma toodangu väärindamisega. Kiidusõnad tuleb siinkohal öelda Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) uue kodulehe aadressil, see on nii oma sisult kui ka ülesehituseks hästi jälgitav ja otsitav teave üsna kergesti leitav. PTA koduleht on leitav LINGILT

Kohe avalehel on menüüpunkt „E-teenused ja andmekogud“, sellest edasi „Registrid ja andmekogud“ ning „Kalandus“. Juba väga mugavalt sai jõutud registriteni, mis võiks teabekeskusele huvi pakkuda: 1. Kalalaevade register, 2. Kutselise kalapüügi register ning 3. Tegevusloaga vesiviljelustootmisettevõtted.

Otsitav baasinfo leitud, kuid kahjuks on hetkel olemasolevat infot viimati uuendatud 12.12.2019, aga pole viga, sellest sektoris väga ulatuslikke muutusi aasta jooksul ilmselt ei ole toimunud ja saab mõningaid näitajaid ikka võrrelda.

Ilmneb, et tegevuskohti on registreeritud 33+25 ehk siis 33 ehitist, kus toimub kalakasvatus ja 25 vähikasvandusüksust. Kasvatusega tegelevaid ettevõtteid kokku nii palju ei ole (ettevõtete kattuvuse kõrvaldades on selleks numbriks 53), sest tegevuskohti ühe ettevõtte kohta võib olla mitu, samuti on väike kattuvus kala- ja vähikasvatajate hulgas, on neid, kes tegutsevad mõlemas valdkonnas.

Turuolukord nõuab ettevõtjatelt teatavat paindlikkust ja muutustega kaasa minemist. Võttes lahti nüüd PTA registrite valikust „Toit“ ja sealt „Teavitatud ja tegevusloaga toidukäitlejad“, avaneb Järelevalve infosüsteem. Infosüsteem on leitav ka LINGILT 

Huvi pakuvad registreeritud kalakäitlemisettevõtted ja saabki asuda võrdlema meie kala- ja vähikasvanduste tegevust potentsiaalsete käitlejatena. Kahe andmestiku võrdlusest tuleb välja, et käitlemisega tegeleb täpselt 10 tootmisüksust ning üks on oma tegevust lisaks rookimisele, fileerimisele, karpi ja purki panekule laiendanud ka e-kaubandusse. Ehk siis, enam-vähem viiendik esmatootjaist on läinud toote edasi väärindamise teed. Kuid need ülejäänud, võime siinkohal eeldada, et ilmselt puudub neil täiendavaiks tegevusteks vajadus (kogu toodang läheb hea hinnaga kohe värskelt müüki) või on hetkeolukord selline, et oleks vaja kas mingite tingimuste täitmist (nt suurem tootmismaht või vajalikud lisainvesteeringud töötlemisruumide ja -seadmete näol) või on puudu teadmistest ja/või oskustest. Registri andmeil on teavitatud ja tegevusloaga toidukäitlejaid, kes on oma põhikäitlemisvaldkonnaks märkinud kalakäitlemine, üle kolmesaja.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

30

31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

1

2

3

4

5