PERKi õpperakendus

PERK ehk püügiandmete esitamise rakendus kaluritele võimaldab kutselistel ranna- ja sisevete kaluritel esitada kohustuslikke kalapüügiandmeid jooksvalt ja elektrooniliselt.

Lähiaastatel on kavas kaluri kalapüügiloa alusel andmete esitamisel üle minna andmete elektroonilisele esitamisele PERKi nutirakenduse kaudu.
Sujuvamaks üleminekuks on kalanduse teabekeskus ette valmistanud PERKi õpperakenduse: https://perk.kalateave.ee/.
Õpperakendust kasutades saavad kalurid tutvuda PERKi võimalustega andmeid andmebaasidesse esitamata. 

PERKi õpperakendus https://perk.kalateave.ee/

PERKi_õpperakendus_bänner

PERKi õpperakenduse õppevideod

Rakenduse esmakordse kasutamise toetamiseks on valminud õppevideod, kust saab kiire ülevaate põhilistest toimingutest ja tegevustest PERK-is.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

30

31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

1

2

3

4

5