Teadusartiklid

Süsiniku ja toitesoolade koormus Võrtsjärve sissevooludes ning väljavoolus (Estonian Journal of Ecology, märts 2011)

Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastuse väljaantavas teaduslikus ökoloogia-alases ajakirjas "Estonian Journal of Ecology" avaldati märtsis 2011 artikkel "Fluxes of carbon and nutrients through the inflows and outflow of Lake Võrtsjärv, Estonia" (eesti k - "Süsiniku ja toitesoolade koormus Võrtsjärve sissevooludes ning väljavoolus"), autoriteks Peeter Pall, Sirje Vilbaste, Toomas Kõiv, Aive Kõrs, Kairi Käiro, Alo Laas, Peeter Nõges, Tiina Nõges, Kai Piirsoo, Liina Toomsalu ja Malle Viik.


Arvutati nelja peamise sissevoolu (Tänassilma, Tarvastu, Õhne, Väike Emajõgi) kaudu Võrtsjärve tuleva ja sealt Emajõe kaudu väljuva üldise orgaanilise süsiniku (TOC), lahustunud orgaanilise süsiniku (DOC), lahustunud anorgaanilise süsiniku (DIC), lämmastiku, fosfori ning räni koormused kahe aasta jooksul (2008-2009). Aastas tuleb jõgede kaudu järve kümneid tuhandeid tonne TOC-i, DOC-i ja DIC-i; tuhandeid tonne lämmastikku ja räni ning kümneid tonne fosforit. Nii vooluhulk kui ka uuritud nelja jõe kaudu järve kantavate ainete koormused olid 2008. aastal, võrreldes järvest väljakantavate kogustega, suuremad. 2009. aastal aga ületas väljavool neli uuritud sissevoolu nii vooluhulga kui ka süsiniku koormuse poolest. Sissetulev toitesoolade hulk oli aga väljuvast endiselt suurem. Järv akumuleeris lämmastikku, fosforit ja räni, sõltumata järve veebilansist. Süsiniku puhul oli akumuleerumine või järvest väljakandumine rohkem veebilansiga seotud. 

Loe edasi

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1

2

3

4