Uurimused ja uuringud

Tooted räimest ja kilust ning toodete kvaliteedi uuringud (Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, 2009)

Teostaja: Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
Tallinn 2009

 

Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna tellimusel viis Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus läbi projekti "Räime- ja kilutoodete arenguvõimaluste uuring" ning uuris projekti raames perioodil jaanuar 2008 kuni juuni 2009 räime- ja kilutooteid ning toodete kvaliteeti.  

Töö eesmärk oli anda ülevaade räime- ja kilutoodete hetkeolukorrast ja tuleviku perspektiividest. 

Töö:
1) analüüsib tootearenduse hetkeolukorda Eesti kalakäitlemise ettevõtetes,
2) annab ülevaate hetkel turul olevatest räime- ja kilutoodetest,
3) annab soovitused räime- ja kilutoodete tootearenduseks koos näidisretseptide ja tehnoloogiliste skeemidega.

 

KOKKUVÕTE

* Räime- ja kilutoodete sortiment on põhiliselt jäänud pidama aastakümnete tagusesse tootevalikusse.

* Kilu ja räime on klassikaliselt positsioneeritud madalamasse hinnaklassi ning seetõttu on sellest toorainest toodete arendusele minimaalselt tähelepanu pööratud.

*  Arvestades keskmise kalakäitlemise ettevõtte suurusega ja personali hõivatusega on senini üheisikulised ning multifunktsionaalsed tehnoloog-meister-tootearendaja-kvaliteedijut-ostujuht töötajad andnud endast kalatoodete arendusse 110%. Mitmel vastutusalal töötamine hajutab tähelepanu ning töö tulemuslikkus kannatab kõikides valdkondades.

* Nagu igasugune kalapüük, nii ka räime ja kilu püük on hooajaline. Hooajalisus on kriitiline, kuid mitte lahendamatu situatsioon.

* Räime ja kilu töötlemine ning korralikud säilitamisvõimalused annavad kalapüüdjatele ja -käitlejatele võimaluse reguleerida turu nõudlust ja seeläbi saada kala eest kõrgemat hinda.

* Räime- ja kilutoodete tootmiseks on Läänemeres olemas piisavalt suured kalavarud.

* Räime- ja kilutoodete ja ka teiste kalatoodete valik on väike ja uutel toodetel on turule sisenemine hõlbus.

* Räime- ja kilutoodete tootearendusse on vähe panustatud ning uute edukate tooteideede leidmine ei ole keeruline.

* Perspektiivikamad uued tooted räimest ja kilust on pooltooted HoReCa sektorile ja valmistoidud jaekaubandusse.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1

2

3

4