Uurimused ja uuringud

Uuring "Proliferatiivse ehk vohandilise neeruhaiguse (PKD) esinemine ja mõju Eesti kalakasvanduste lõhilastele" (Eesti Maaülikool, 2022)

Valmis uuringu "Proliferatiivse ehk vohandilise neeruhaiguse (PKD) esinemine ja mõju Eesti kalakasvanduste lõhilastele" lõpparuanne.

Käesoleva projekti eesmärgiks oli kahel järjestikusel aastal uurida T. bryosalmonae poolt tekitatud haigustunnuseid ja nende seoseid veetemperatuuriga kokku neljas kalakasvanduses ning nendega piirnevatel looduslikel vooluveekogudel. Selleks teostati katsepüügid vooluveekogude ülem- ja alamjooksudel lähtuvalt kasvanduse asukohast, samuti võeti proovid kasvanduses olevatelt noorkaladelt.

Kokkuvõte ja soovitused

Kui seni oli Eestis uuritud ainult lõhilaste vohandilist ehk proliferatiivset neeruhaigust põhjustava parasiidi T. bryosalmonae levikut ja tabandumust kalakasvandustes ja nendega seotud vooluveekogudel, saadi käesoleva projekti raames esmakordselt informatsiooni T. bryosalmonae poolt põhjustatud haigustunnuste väljakujunemises kalakasvandustes ja nendega seotud vooluveekogudel. Peamiseks lõhilaseks uuritud jõgedes oli jõeforell ning käesolevas uuringus avastati, et kõigis jõgedes oli looduslikult esinevad isendid tabandunud T. bryosalmonae’ga (esinemissagedus 92– 100 %). Lisaks tuvastati parasiidi esinemine mitmes kalakasvanduses, kus ilmnesid ka parasiidi poolt tekitatud haigustunnuste ilmingud (neerude vohandilisus ja madalam vere punaliblede tase). Võib eeldada, et temperatuuride tõus põhjustab T. bryosalmonae leviku laienemist ja suuremat esinemissagedust, mistõttu ka vohandilise neeruhaiguse sümptomite ägenemist ning võib seeläbi ka kalakasvanduste kalu enam ohustada. Kui siiani tuvastati ainult üks T. bryosalmonae tabandumise juhtum kalakasvanduses, siis käesolev uuring näitas, et 2020. ja 2021. aasta soojemate suvedega suurenes antud parasiidi esinemissagedus märkimisväärselt ning teda leiti peaaegu kõigis kalakasvandustes (esinemissagedusega kuni 80 %).


Siim Kahar, Anti Vasemägi, Magnus Lauringson, Alfonso Diaz Suarez

Eesti Maaülikool

Tartu 2022

 

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

27

28

29

30

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7