Vesiviljeluse toetused

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kodulehel on võimalik tutvuda Euroopa Kalandusfondi vahendite toetustega kalanduse valdkonnas.

Maaelu Edendamise Sihtasutusel (MES) on sõlmitud Maaeluministeeriumiga haldusleping, mille alusel on MES Euroopa Kalandusfondist rahastatavate finantskorraldusvahendite rakendaja. MESi ülesanne on finantskorraldusvahendi rakendamiseks vajalike praktiliste tegevuste läbiviimine, näiteks taotluste menetlemine, taotlejate krediidivõimelisuse hindamine, krediteerimisotsuste langetamine, laenude vormistamine, pantide seadmise korraldamine ja laenude väljastamine.

MESi poolt pakutav laen on kaasfinantseering ning mõeldud vesiviljelusega tegelevatele ettevõtetele, keda krediidi- või finantseerimisasutused on valmis finantseerima osaliselt või piiratud mahus, loe edasi Laenud kalanduse- ja vesiviljelusega tegelevale ettevõtjale.

2005. aastal on ilmunud trükis "Abiks vesiviljelejale", mis käsitleb Eesti vesiviljelust, selle perspektiive ning arendamist Euroopa Liidu toetuste abil.

Lisainfo

canakkale canakkale canakkale truva search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim