Valmis väljaanne "Aastatel 2014–2020 valminud kalandusuuringud. Fisheries research carried out and completed from 2014 to 2020".

Selle PDF-väljaande eesmärgiks on pakkuda kala- ja kalandushuvilisele lugejale lühiülevaadet 2014.–2020. aastal Eestis rahastatud ja valminud ihtüoloogilistest ja kalanduslikest projektidest.

Raamatus on peatutud igal uuringul eraldi, et esitada selle eesmärk, võimalusel ka metoodika tutvustus ja peamised tulemused. Rõhutada tuleb, et siinsed kokkuvõtted ei sisalda kõiki uuringute üksikasju. Kui lugejal tekib põhjalikum huvi, leiab ta enamiku siinkirjeldatud töödest internetist.

Raamat on välja antud vaid PDF-kujul. Uuringute pealkirjad on lingitud uuringute PDF-failidele. Raamatu lõpus on teemade register. Sisaldab ka inglisekeelseid kokkuvõtteid.

 


 

The purpose of this book is to provide those interested in fish andf ishery with a brief overview of the ichthyologic and fisheries projects funded and completed in Estonia over the period 2014-2020. The book discusses each study or survey separately, setting out its purpose and the main results and possibly also the methodology used. It should be emphasised, however, that the summaries presented here do not contain all the details of the studies and surveys completed. More thorough information on most of the projects described here can be found on the Internet.

This publication has been published online only. Estonian titles have URLs linking to original PDF-files.


 Kalandusuuringud 2014 2020 Est-Eng kaas

Koostanud: Janek Lees ja Redik Eschbaum
Tometanud: Helika Mäekivi
Kirjastus: Eesti Loodusfoto
Väljaandja: Kalanduse teabekeskus 2021


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1

2

3

4


Kalanduse teabekeskus  |  Kalda 1a, 80011 Pärnu  |  kalateave[at]ut.ee   |   f_logo_RGB-Black_58.png   yt_logo_mono_light.png