Kalanduse teabekeskus: veebikoolitus "Läbirääkimiste juhtimine" 6. aprillil (osalejate arv täitunud)

Kalanduse teabekeskus korraldab teisipäeval, 6. aprillil kell 9.15–16.45 koolituse läbirääkimiste juhtimisest.
Koolitus toimub keskkonnas Zoom (kogunemine ja sisenemine kell 9.00–9.15).
Link keskkonda sisenemiseks saadetakse osalejate e-aadressile hiljemalt päev enne koolituse toimumist.

Koolituse eesmärgiks on osalejate läbirääkimisoskuste arendamine soovitud tulemini jõudmiseks toimivaid ja loodavaid
partnerlussuhteid kahjustamata.
Osalema on oodatud kalanduse algatusrühmade eestvedajad (kuni 12 osalejat ühes koolitusrühmas).

Koolituse viivad läbi treenerid Kristel Jalak ja Mari-Liis Järg koolitus- ja konsultatsioonifirmast DevelopDesign.


Maht: videotagasisidega aktiivkoolitus kahe suhtlemistreeneri juhendamisel kestab ligikaudu 8 akad tundi.
Koolituse kestel on üks 45-minutiline ja vähemalt kaks 15-minutilist vahepausi.

Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
• teab, millised on läbirääkimisstrateegiad, nende eelised ja puudused ning oskab valida toimivat strateegiat vastavalt partnerile ja situatsioonile;
• teab, kuidas luua usalduslikku kontakti läbirääkimiste alguses partneri(te) koostöövalmiduse suurendamiseks;
• oskab konstrueerida ja esitada selgeid ja veenvaid ettepanekuid ning sõnumeid;
• teab, kuidas kasutada aktiivse kuulamise tehnikaid informatsiooni hankimiseks, veenmiseks ja partneri vastupanu juhtimiseks;
• teab, kuidas juhtida nii enda kui ka partneri(te) negatiivseid emotsioone ning oskab paremini toime tulla kriitika ja ebamugavate partneritega;
• oskab märgata partnerite läbirääkimis- ja suhtlemisstiilide iseärasusi (sh manipulatsioone) ning teab, kuidas neile vastata.

Põhiteemad ja harjutused

• Lühiülevaade läbirääkimisteooriast ja -mõistetest. Keerulisemad läbirääkimissituatsioonid osalejate töös
• Läbirääkimiste strateegiad ja nende valiku põhimõtted. Võitja-võitja mõtteviis läbirääkimistel
• Psühholoogilise kontakti olemus ja olulisus läbirääkimistel. Positiivselt meelestatud suhte loomine
• Selge eneseväljenduse mudelid, faktipõhine hinnanguvaba olukorra kirjeldus. Mõjusa ettepaneku tegemine
• Aktiivse kuulamise tehnikad. Tüüpsituatsioonid: info hankimine partnerilt, vastuväidetega toimetulek, (suhte)probleemi lahendamine, veenmine
• Manipulatiivsed läbirääkimistehnikad. Nende märkamine ja ära tundmine
• Emotsioonide juhtimise põhimõtted
• Isikliku arenguvajaduse analüüs


Metoodika
Visualiseeritud teooriablokid vahelduvad individuaal- ja rühmaharjutuste, rollimänguülesannete, videoharjutuste analüüsi, arutelude ja ajurünnakutega. Rõhk on osalejate kogemuste kasutamisel ja mõtestamisel, uute oskuste katsetamisel, harjutamisel ja refleksiivsel arutelul.
Osaleja aktiivset panustamist eeldavad tegevused katavad 80% koolituse ajast.

Häälestumine osalemiseks
Tegemist on rühmaviisilise arendustegevusega, mistõttu on oluline kõigi osalejate kohalolek (nii füüsiliselt kui ka vaimselt) kogu koolituse vältel. Hilinemine, varem lahkumine ja kõrvalised tegevused häirivad eelkõige teiste rühmaliikmete õpiprotsessi.

Koolitusel saab osaleda ainult sisselülitatud videopildiga. Soovi korral võib ühe arvuti taga olla ka rohkem inimesi.

Koolitusmaterjalid saadetakse töölehtedena osalejate e-aadressile 1. aprilliks. Soovitav on töölehed käsitsi täitmiseks välja printida või varustada ennast konspekteerimisvahenditega-
Koolitusfirma väljastab soovijaile digitaalsed koolitustunnistused.


Lisateave ja registreerumine 30.03 kella 12ni või 12 osaleja kirjapanekuni koolitusspetsialist Ave Menetsi e-aadressil ave.menets@ut.ee.

Registreerumine on lõppenud seoses koolitusrühma (kuni 12 osalejat) täitumisega.
Edasised registreerujad jäävad ootelehele.


 

Koolitus on huvilistele tasuta ning saab teoks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toel.

 

Viide antud sündmusele: https://kalateave.ee/et/component/events/?view=event&event_id=1521

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

30

31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

1

2

3