Läänemere tegevuskava ja Eesti merestrateegia meetmekava uuendamise avalik arutelu 9. aprillil algusega kl 10.00 platvormil MS Teams

Päevakava
10.00 – 10.10 Avasõna (Rene Reisner, Keskkonnaministeerium)
10.10 – 10.30 Läänemere tegevuskava uuendamine (Liis Kikas, Keskkonnaministeerium)
10.30 – 10.45 Merestrateegia tutvustus (Marek Nurmik, Eesti Keskkonnauuringute Keskus)
10.45 – 11.30 Merestrateegia uued meetmed (Urmas Lips, TalTech Meresüsteemide instituut)
11.30 – 12.00 Arutelu

Palume arutelule registreeruda hiljemalt 7. aprilli õhtuks aadressil https://forms.gle/Hopo99aAGYkv1nfk6.
Arutelu veebilink saadetakse päev enne toimumist registreerunute e-posti aadressile.Läänemere merekeskkonna kaitsekomisjonis (HELCOM) on juba pea aasta aega koostöös Läänemere äärsete riikide ja Euroopa Liiduga tegeletud Läänemere tegevuskava uuendamisega. Kuna 2021. aastaks jäi Läänemere hea seisund saavutamata, tuleb edasi liikuda senisest rangemate abinõudega. Oktoobriks valmiv uuendatud tegevuskava sihib Läänemere keskkonnaseisundi märkimisväärset parandamist 2030. aastaks.

 

Samal ajal on ka Euroopa Liidu liikmesriikidel jõudnud järg kätte oma merestrateegia raamdirektiivi (2008/56/EÜ; lüh. MSRD) kohaste meetmekavade uuendamiseks, mille eesmärgiks on saavutada või säilitada mereala head keskkonnaseisundit. MSRD kohaselt tuleb liikmesriikidel kaasajastatud meetmekavad valmis saada 2021. aasta lõpuks ning alustada nende rakendamisega 2022. aastal.

Mõlemad protsessid on omavahel tihedalt seotud ja täiendavad teineteist. Kui HELCOM-i tegevuskavaga lepitakse kokku ühistes tegevustes, millesse kõik Läänemere äärsed riigid peaksid merekeskkonna parema seisundi saavutamiseks panustama, siis riiklikud MSRD-kohased meetmekavad peavad kokku võtma kõik olemasolevad rakendamisel olevad meetmed ning sisaldama lisaks ka piirkondlikult olulisi uusi meetmeid.

Palume kõiki huvilisi 9. aprillil algusega kell 10.00 osalema MS Teams platvormil toimuval avalikul arutelul, kus tutvustame nii Läänemere tegevuskava uuendamise käigus planeeritavaid tegevusi kui ka Eesti merestrateegia meetmekava esialgseid uusi meetmeid. Esialgsed uued meetmed kujutavad endast esmast valikut meetmetest, millede puhul viiakse läbi tehnilise teostatavuse, kulutõhususe, sotsiaalmajanduslikud ja keskkonnamõjude analüüsid ehk hinnatakse, kas meetmed on kasutusele võtuks sobilikud ja otstarbekad.
Avaliku arutelu eesmärgiks ongi avalikustada olemasolevad ideed ning saada nende kohta huvirühmadelt tagasisidet, samuti anda erinevatele osapooltele võimalus teha omalt poolt uute meetmete ettepanekuid. Tagasisidet ja uute meetmete ettepanekuid ootame kirjalikult Keskkonnaministeeriumi kodulehe tagasisidevormil https://www.envir.ee/et/node/13168

Eesti merestrateegia uute meetmete kirjeldused on hetkel teadlastelt viimast lihvi saamas ning need laetakse Keskkonnaministeeriumi kodulehele (https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/merekeskkonna-kaitse/merestrateegia -> mereala meetmekava sakk), samuti teavitame sellest e-posti teel hiljemalt järgmise nädala esimeses pooles. Meetmeid kirjeldav dokument jääb üles kaheks nädalaks alates selle avaldamise kuupäevast ning sel ajal on kõigil võimalik anda omapoolset tagasiside.

Lisateave:
Marek Nurmik
Eesti Keskkonnauuringute Keskuse peaspetsialist
marek.nurmik@klab.ee

Viide antud sündmusele: https://kalateave.ee/et/component/events/?view=event&event_id=1522

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4