Prindi

Kalanduspoliitika

Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika teke ja areng

Algselt oli Euroopa Liidu kalanduspoliitika seotud põllumajanduspoliitikaga, kuid muutus aja jooksul sellest järjest enam sõltumatuks. Ühise kalanduspoliitika – selle 2002. aastal muudetud kujul – peamiseks eesmärgiks on säästev kalandustegevus ning kaluritele sissetuleku ja stabiilsete töökohtade tagamine.

Olulisimad ühise kalanduspoliitika meetmete rakendamise valdkonnad on järgmised:

Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitikaga tutvu põhjalikumalt  Euroopa Komisjoni kodulehel.


Huvitavat lisateavet:

 

Strateegilised dokumendid

(lisateave Maaeluministeeriumi kodulehelt)

 

Kalanduse kohalikud algatusrühmad Eestis