Eesti kaheksa kalanduspiirkonda moodustati Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 toetusperioodi ajal. Piirkonnad hõlmavad alasid mereäärsel rannikul ja saartel ning siseveekogusid Peipsi-, Pihkva- ja Lämmijärve ning Võrtsjärve.

Piirkondades tegutseb kaheksa kalanduse kohalikku tegevusrühma (varasemal toetusperioodil nimetati neid kalanduse algatusrühmadeks):

Harjumaa kalanduspiirkond – MTÜ Harju Kalandusühing

Hiiumaa kalanduspiirkond – MTÜ Hiiukala

Läänemaa kalanduspiirkond – MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts

Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve kalanduspiirkond – MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 

Pärnumaa kalanduspiirkond – MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu

Saaremaa kalanduspiirkond – MTÜ Saarte Kalandus

Virumaa kalanduspiirkond – MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing

Võrtsjärve kalanduspiirkond – MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond

 

Tegevusrühmad on eraõiguslikud juriidilised mittetulunduslikud isikud, kelle tegevust toetatakse Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 (EMKVF) meetmest "Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus".

 

 


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1

2

3

4


Kalanduse teabekeskus  |  Kalda 1a, 80011 Pärnu  |  kalateave[at]ut.ee   |   f_logo_RGB-Black_58.png   yt_logo_mono_light.png