Hüljeste ja kormoranide populatsioonide kasvu mõjust Läänemere kalamajandusele

Soome Loodusvarade Instituudi (LUKE) avaldatud aruanne kinnitab, et hüljeste ja kormoranide kasvavad populatsioonid põhjustavad Läänemere regioonis väikesemahulise rannapüügi jätkumisele tõsist ohtu. Uuring viidi läbi Rootsi, Soome, Saksamaa ja Eesti Leader- ja kalanduse kohalike algatusrühmade riikidevahelise koostööprojekti raames.
Uuringust ilmneb, et Läänemere hülge- ja kormoranipopulatsioonid põhjustavad otseseid ja kaudseid kahjusid peamiselt traditsioonilisele väikesemahulisele rannapüügile. Täpsemalt, on ilmnenud kalavarude ja kalade käitumise muutused, kalasaagi vähenemine ning püügivahendite ja kalade kahjustused. Nimetatud liikide arvukus tingib vajaduse muuta kalapüügistrateegiaid ning tegema lisainvesteeringuid.
Hüljeste ja kormoranide mõju aruanne on leitav LINGILT 
Põhjalik aruanne on kättesaadav projekti kodulehel LINGILT 

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1

2

3

4