ÕppePERK ei ole praegu ajakohane! Uurime kaasajastamise võimalusi. Seni uurige võimalusi PERK'i ametlikul kodulehel https://pta.agri.ee/perk


 

PERK ehk püügiandmete esitamise rakendus kaluritele võimaldab kutselistel ranna- ja sisevete kaluritel esitada kohustuslikke kalapüügiandmeid jooksvalt ja elektrooniliselt.

Lähiaastatel on kavas kaluri kalapüügiloa alusel andmete esitamisel üle minna andmete elektroonilisele esitamisele PERKi nutirakenduse kaudu.
Sujuvamaks üleminekuks on kalanduse teabekeskus ette valmistanud PERKi õpperakenduse: https://perk.kalateave.ee/.
Õpperakendust kasutades saavad kalurid tutvuda PERKi võimalustega andmeid andmebaasidesse esitamata. 

PERKi õpperakendus https://perk.kalateave.ee/

PERKi_õpperakendus_bänner

PERKi õpperakenduse õppevideod

Rakenduse esmakordse kasutamise toetamiseks on valminud õppevideod, kust saab kiire ülevaate põhilistest toimingutest ja tegevustest PERK-is.


Kalanduse teabekeskus  |  Kalda 1a, 80011 Pärnu  |  kalateave[at]ut.ee   |   f_logo_RGB-Black_58.png   yt_logo_mono_light.png