Koolitustsükkel "Toiduhügieeni nõuded kalakäitlejale. Toiduseaduse sätted" Võrtsjärve, Peipsi, Viru-, Pärnu- ja Harjumaa kalurkonnale; vesiviljelussektori kalakäitlemisega tegelevatele ettevõtjatele (mai 2016-veebr 2017)

Kalanduse teabekeskuse eestvõttel toimusid koostöös Eesti Maaülikooli Avatud ülikooli ning Veterinaar- ja Toiduametiga üle-eestilised toiduseaduse sätteid ja toiduhügieeni nõudeid kalakäitlemisel käsitlevad koolitused (30.05, 31.05, 27.09, 21.10 ja 14.11.2016, 09.02.2017).

Sihtrühm: kalanduspiirkondade ja vesiviljelussektori (isiklikus majapidamises) kalakäitlemisega tegelevad ja/või seda kavandavad rannakalurid ja kalandus-vesiviljelusettevõtjad 

Eesmärk: Tutvustada kala käitlemise erinevaid võimalusi ja toidualase teabe esitamise nõudeid kalatoodete väikekäitlejatele. Selgitada, mis nõuded laienevad toidu käitlemisest teatamisele ning tegevusloa alusel toidu käitlemisele. Käitlemisprotsessi käigus tekkinud küsimustele vastamine, sh juhtumipõhised lahendused. Kogemuste vahetamine praktikult-praktikule arutelude kaudu.

Lektorid. Teemad ja esitlusmaterjalid (avanevad linkidel):

Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonna lektor
Toiduhügieen kalatoodete käitlejatele
Tiina Hiis, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna loomse toidu büroo juhataja
Kala käitlemise erinevad võimalused
Ain Zereen, Veterinaar- ja Toiduameti turukorralduse büroo juhataja
Tarbijate teavitamine
Kalandus- ja vesiviljelustoodete jälgitavus
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühisest korraldusest
Ave Raie, Veterinaar- ja Toiduameti turukorralduse büroo peaspetsialist
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühisest korraldusest
Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist
Toidualase teabe esitamise nõuded

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

30

31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

1

2

3