Piirkondlikud teabepäevad "Kudealade ja kalavarude seisund ning tulevikuvaade"

Kalanduse teabekeskuse üle-eestilised kalavarude ja kudealade piirkondlikku seisundit ning tulevikuvaadet tutvustavad teabepäevad toimusid kuues kalanduspiirkonnas septembrist novembrini. Kudealade ja kalavarude olukorrast andsid ülevaate Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi teadlased Markus Vetemaa, Redik Eschbaum, Martin Kesler, Timo Arula ja Heli Špilev ning Meelis Tambets Eesti Loodushoiu Keskusest

Lektorid, teemad, esitlusmaterjalid (avanevad linkidel):

  • 16.11.2016 Haapsalus

Markus Vetemaa – "Läänemaa kalavarud ja kudealad"
Redik Eschbaum – "Kalavarude seisust Väinameres"

  • 15.11.2016 Pärnus

Timo Arula – "Merekalade varu ja koelmualade seisund Liivi lahes"
Heli Špilev – "Ülevaade Pärnu maakonna rannikumere kohast"
"Kalasaakidest Pärnumaa rannikumeres"
"Pärnu siirdesiig"

  • 26.10.2016 Harjumaal

Martin Kesler – "Lõhe ja meriforelli seisundist Eestis"
Redik Eschbaum – "Kalavarust Soome lahes"

  • 14.10.2016 Saaremaal 

Markus Vetemaa "Saaremaa kalavaru ja kudealad"
Nasvalkalavarude_ja_kudealade_infopaev_saaremaa_ettekanne_2016

  • 12.10.2016 Virumaal

Redik Eschbaum – "Kalavarust Soome lahes
Martin Kesler – "Ülevaade lõhe ja meriforelli populatsioonidest" 
Meelis Tambets – "Silmu olukord pikaaegsete uuringute valguses: Jõesilmust" 

  • 23.09.2016 Hiiumaal

Markus Vetemaa – "Poolsiirdekalade kudealad Väinameres ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja kvaliteedi parandamise võimalused"

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

30

31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

1

2

3