2013 toimunud

  • Õpituba „Erinevate kalaliikide konserveerimine ja säilitamine püügihooaegade vahel” 26.11.2013  Antoniuse õuel Tartus

Kalanduse teabekeskuse koostöös Maitseelamuste kojaga korraldas 26. novembril õpitoa erinevate kalaliikide konserveerimisest ja säilitamisest püügihooaegade vahel.

Õpitoas antavad juhised olid suunatud eelkõige kalaroogade valmistamisele ja säilitamisele keskendunud hobikokkadele ja kalablogijatele, ent teretulnud olid ka teised erinevate kalaliikide "ületallve säilitamisest" huvitunud. Õpitoa käigus said osalejad lühiülevaade kaasaegsetest kalasäilitamise tehnoloogiatest Peipsi kogukonna ja kaugemategi piirkondlike näidete varal. Õpituba päädis omandatud tarkuste testimisega läbi omakäelise kalade eeltöötlemise ja hoidistamise ning koostegemises valminud kalatoitute maitsmisega.

Juhiseid jagasid ja muud kalajuttu pajatasid Ülle Jukk - ajaloolane ja hobikokk, 
Tauno Laasik MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköögist ning Mait Trink - hobikokk.

Tutvu toimunuga põhjalikumalt SIIN


  •  Kalasuitsutamise õpituba  Hiiumaal Kassaris 27.-28.08.2013

Hiiumaa kalanduspiirkonnale suunatud õpitoas tutvuti erinevate kalaliikide suitsutamiseks ettevalmistamise (puhastamine, soolamine jmt) ning kalasuitsutamise tehnoloogiatega nii  teoorias kui läbi omakäelise praktilise tegevuse. Jagati ka nippe valminud toodete tulemuslikuks turundamiseks, esitades osalejatele  ideearenduseks küsimuse "Hiiumaa-eri" kalatootest.

Õpituba juhendasid Dimitri Demjanov Eesti Kulinaaria Instituudist ja Hanno Kask, kogemustega kalasuitsutaja, „Kala suitsutamise käsiraamatu" autor, väljaande „Kalastaja" kaasautor. 

Tutvu koolitusmaterjalidega SIIN


  • Visioonikonverents „Eesti kalandus 2020+“ 14.-15.08.2013 Pärnumaal Lepanina hotellis

Kalandusvaldkonna arvamusliidreid, eksperte, kalandussektori esindajaid
ja arengute suunajaid kaasav visioonikonverents sai teoks 14.-15. augustil Pärnumaal. Kokku osales konverentsil pea 120 kalandusvaldkonna esindajat. 

Konverentsil käsitletud teemade, lektorite ja esitlusmaterjalidega on võimalik tutvuda SIIN


  • Teabepäev ümarmudilast 23.04.2013 Viimsi Rannarahva Muuseumis

Kalanduse teabekeskus koostöös Rannarahva Muuseumiga korraldas 23. aprillil  Eesti vete üht agressiivsemat võõrliiki - ümarmudilat - käsitleva teabepäeva.

Temaatika ja lektorid

Henn Ojaveer, TÜ Eesti Mereinstituudi mereökosüsteemide juhtivteadur tutvustas põhjalikumalt ümarmudila tausta, selle kalaliigi levikuala Eestis ning tulevikuperspektiive kohalikes vetes.

Tutvu esitlusmaterjalidega SIIN

Andres Jaanus, TÜ Eesti Mereinstituudi merebioloogia teadur keskendus ümarmudila püügile "otse koduväravas" elik Harjumaa vetes.

Järgnesid ühisarutelud ümarmudila kui hõrgu lihaga söögikala propageerimisest, selle töötlemis- ja turustamisvõimaluste hetkeseisust ja edasistest võimalustest.

Teabepäev juhatas sisse 25. mail toimuva, ümarmudilale keskendunud taluturu-päeva Rannarahva Muuseumis. Teabepäeval osalesid Harjumaa rannakalurid, kalandusettevõtjad jt kalandushuvilised.


  • Koolitusseminar "Erinevate ettevõtlusvormide eelised ja kitsaskohad" (vene keeles) 17.04.2013

 17. aprillil sai  teoks venekeelne ettevõtluskoolitus Virumaa Rannakalurite Ühingu liikmetele Ida-Virumaal.

Tutvu koolitusmaterjalidega SIIN

Eesmärk 
Koolitusseminari eesmärgiks oli erinevate ettevõtlusvormide (FIE, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu jmt) võimaluste ja kitsaskohtade tutvustamine praktikutest väikeettevõtjatele.

Sihtrühm 
Virumaa rannakalurid, kalanduse tegevusgruppide eestvedajad, kalandusvaldkonna ettevõtjad.

Teema 
„Praktikult praktikule“ seminari käigus tutvustati, kuidas hoida kokku ettevõtluskulusid, taotleda avansilise tulumaksu vähendamist, parendada väikeettevõtjate elu-olu jpm. Seminar oli suunatud  praktiseerivatele, aga ka alustavatele ettevõtjatele.

Lektor 
Ettevõtluskonsultant Olavi Kärsna. Lektor on mitme käsiraamatu autor, kogenud ettevõtluskonsultant ja praktiseeriv FIE alates 1996. aastast.


  • Jätkuseminar "Millist ettevõtlusvormi eelistada?" 12.03.2013 Kuressaares, 
    03.04.2013 Pärnus

Eesmärk
Koolitusseminaril anti põhjalik ülevaade tegutsemisest nii FIE kui osaühingu omaniku-juhatajana; diskuteeriti, millist ettevõtlusvormi  on iseenda tööandjal mõistlik eelistada. Eelmistel, 2012. aastal kalanduse tegevusgruppidele  läbiviidud koolitusel käsitletud teemasid vaadeldi detailsemalt.

Sihtrühm
Seminaril osalesid kalanduse tegevusgruppide liikmed ja eestvedajad, kalandusvaldkonna väikeettevõtjad.

Temaatika
„Praktikult praktikule" seminari käigus tutvustati ettevõtete registreerimise ja ettevõtlusvormi muutmise protseduure, raamatupidamist ja maksuarvestust, uuemat kohtupraktikat ning Maksuameti seisukohti. Seminar oli suunatud eelkõige  tegutsevatele ettevõtjatele, ent kasulikku teavet said ka alustamist kavandavad osalejad. 

Lektoriks oli ettevõtluskonsultant Olavi Kärsna: mitme käsiraamatu autor, kogenud ettevõtluskonsultant ja praktiseeriv FIE alates 1996. aastast.

Tutvu jätkuseminari esitlusmaterjalidega SIIN


  • Teabepäev kutselistele kaluritele ja harrastuskalastajatele, kõigile kalandushuvilistele 21.03.2013

Kalanduse teabekeskus koostöös Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlastega korraldas  21. märtsil  
TÜ Pärnu Kolledžis kalandusalase teabepäeva.

Teabepäeval osalesid kutselised kalurid ja harrastuskalastajad, aga ka kõik teised kalandusest huvitatud.

Teemad, lektorid, esitlusmaterjalid (avanevad, klikkides teemal)

"Sügiskuderäim Liivi lahes: minevik ja olevik."  Timo Arula (TÜ EMI)

"Meritindi saagid Liivi lahes-kõikumised ja nende võimalikud põhjused."   Heli Špilev (TÜ EMI).  Ettekandes tutvustatakse täiesti uusi fakte tindi noorjärkude uuringutest, mis võiksid just kaluritele huvi pakkuda.

"Kalanduse ja hüljeste interaktsioonid ja võimalused probleemide lahendamiseks." Markus Vetemaa (TÜ EMI)

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

28

29

30

31

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7