Aastaraamat "Eesti kalamajandus 2010" (Kalanduse teabekeskus, 2011)

Aastaraamat "Eesti kalamajandus 2010" käsitleb Eesti kalanduse hetkeseisu ning peamisi arengusuundi.

 

aastaraamat 2011Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi juures tegutseva kalanduse teabekeskuse koostatud "Eesti kalamajandus 2010" annab ülevaate meie kalavarudest ning toob välja Eesti kalamajanduse peamised arengusuunad aastatel 2005-2010. Raamat on mõeldud kõigile, kes soovivad saada ülevaadet Eesti kalanduse seisundist – kalavaru olukord, püügimahud, kasutatud toetused jm. Käsitletakse kaugpüüki, Läänemere traalpüüki, Läänemere rannakalandust, Peipsi- ja Võrtsjärve kalapüüki. Samuti harrastuspüüki, vesiviljelust ja kalandustoetusi ning suuremaid teadusprojekte.

Raamatu ühe koostaja, kalanduse teabekeskuse juhataja Toomas Armuliku hinnangul on viimase kümnendi Eesti kalandust suuresti mõjutanud maailmamerede, sealhulgas ka Läänemere, kalavarude üldine vähenemine.

Olukorras, kus kalavarude märgatavat suurenemist pole lähiajal ette näha ning enamiku kalaliikide kokkuostuhinnad püsivad juba aastaid suhteliselt stabiilsena, samas kui kalapüügi- ja kalatöötlemise kulud järjest suurenevad, seisavad kalurid valiku ees - kas tõsta püügi efektiivsust, andes saagile lisandväärtust, või loobuda kaluriametist sootuks.

Kalapüügiga tegelevate inimeste arv on viimase viie aasta vältel oluliselt vähenenud ning üha vähemaks jääb neid, kellele kalapüük on ainsaks sissetulekuallikaks.

Ingliskeelne tõlge ("Estonian Fishery 2010") on leitav siin.

 

Kalanduse teabekeskuse tegevus toimub "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 3.1 "Ühistegevused" tegevuse "Muud ühistegevused" raames.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

29

30

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1

2