Kalanduse teabekeskusel on taas rõõm esitleda meie kalamajanduse ülevaadet -
aastaraamatut "Eesti kalamajandus 2021".
Nagu pealkirigi viitab, on seekord kaante vahele pandud 2021. aasta andmed.


 

Hea lugeja!

Praeguses pöörases maailmas, kus Venemaa on alustanud täiemahulist sõda Ukraina vastu ja kogu Euroopa vaatab üle oma energiavarusid, on hea tõdeda, et vähemalt kalanduses pole suurt kokkuvarisemist toimunud. Aasta 2021 oli Eesti kalandusele täiesti tavaline aasta – nagu alati, hoolitsesid meie toiduga kindlustatuse eest pühendunud inimesed ja ettevõtted.
Kuna Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rahastusperioodi lõppemisega saab otsa ka kalanduse teabekeskuse projekt, võib see aastaraamat jääda viimaseks. Eks tulevik näitab, kas ja kuidas jätkatakse.

Loomulikult lõpetan ma ka selle aastaraamatu saatesõna üleskutsega „Sööge kala!“ Tänan meeldiva koostöö eest kõiki autoreid, toimetajaid, keeletoimetajaid ja kirjastajat, kellega koos oli rõõm kaksteist aastat kalanduse aastaraamatut välja anda.

Toomas Armulik
kalanduse teabekeskuse juhataja

 Eesti_kalamajandus_2021_Veebi_kaas.png

Eesti kalandus on tugev. Kui oskame teha õigeid otsuseid ja Euroopa toetusraha õigesti kasutada, arendame töötlemist ja pikendame väärtusahelat, jääb meie kalandus püsima ka toetuste lõppedes. Siiski ei tohi unustada, et meie kalandus toetub ikkagi loodusvarudele. Kalakasvatuses pole kvantitatiivset hüpet toimunud ja senikaua, kuni riik suhtub merekalakasvanduste rajamisse kergelt öeldes passiivselt, ei ole mingit soodsat arengut ette näha. Loodusressurssidele tuginev majandusharu peab aga hea seisma selle eest, et varud oleksid kestlikud ja neid jaguks ka tulevastele põlvedele. Seetõttu on hädavajalik, et kalandussektor mõtleks kalavarude seisundile pidevalt, mitte alles siis, kui merre tuuleparke kavandatakse.

Aastaraamat "Eesti kalamajandus 2021" on kõigile huvilistele kättesaadav teabekeskuse veebilehel. 


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1

2

3

4


Kalanduse teabekeskus  |  Kalda 1a, 80011 Pärnu  |  kalateave[at]ut.ee   |   f_logo_RGB-Black_58.png   yt_logo_mono_light.png