FARNET on koostanud käsiraamatu nr 20 "Kalanduspiirkondade tulevikku suunatud strateegiad".

Käsiraamatu eesmärgiks on aidata kogu ELi FLAGidel välja töötada kolmanda põlvkonna kohaliku arengu strateegiat: see peab olema täpsemini fookustatud, uuenduslikum ning vastama senisest enam piirkondlikele väljakutsetele. Edasistes peatükkides räägitakse alljärgnevast:

  • mõned peamised väljakutsed, millega FLAGid 2030. aastani silmitsi seisavad (1. peatükk);
  • kohaliku arengu strateegiate ülesehitus ja sisu pärast 2020. aastat (2. peatükk);
  • eriline koht koostööks kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegilisel kavandamisel (3. peatükk);
  • uute ja täiustatud strateegiate väljatöötamise praktilised aspektid (4. peatükk).

Igas peatükis tuuakse näiteid FLAGide praktikast ja antakse soovitusi, et kohalikud huvirühmad saaksid välja töötada paremaid kohalikke strateegiaid aastateks 2021–2027.

Käsiraamatu eestikeelse tõlke tellis kalanduse teabekeskus ja seda rahastati "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava" meetme 1.3 "Teadlaste ja kalurite koostöötoetus" vahenditest.

FarnetGuide 20 v02 ET kaas


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1

2

3

4


Kalanduse teabekeskus  |  Kalda 1a, 80011 Pärnu  |  kalateave[at]ut.ee   |   f_logo_RGB-Black_58.png   yt_logo_mono_light.png