Uurimused ja uuringud

Rahvusliku kalanduse andmekogumise programmi täitmine. III vahearuanne. 2011. Osa: Rannikumere kalad ((Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut)

Põhitäitjad ja aruande koostajad: R. Eschbaum, A. Albert, H. Špilev, K. Jürgens, M. Vetemaa, Ü. Talvik, A. Verliin, T. Saat jt.
Tallinn 2011

 

Uuringu III vahearuanne annab ülevaate rannikumere kalavaru uurimisest 2010. aastal, seda nii katsepüükide põhjal püsiuurimisaladel kui ka (peamiselt Pärnu lahe kohta) töönduspüükide analüüsile tuginedes.

Uuringu kokkuvõtte terviktekst on leitav SIIN.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4