Uurimused ja uuringud

Mittestandardse ja väheväärtusliku kalatoorme väärindamise uuring (Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, 2010)

Tellija: Tallinna Tehnikaülikool, Keemiainstituut
Teostaja: Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
Tallinn 2010

"Mittestandardse ja väheväärtusliku kalatoorme uuringu" eesmärk oli kirjeldada ja analüüsida kalajäätmete tekkimist, nende kasutamisvõimalusi ja hetkeolukorda Eesti kalakäitlemise sektoris ning anda ettepanekud kalajäätmete alaseks edasiseks arendustööks.

Uuringu raames viidi läbi küsitlus Eesti kalapüüdjate ja kalakäitlejate seas ning paluti ettevõtetel välja tuua kalajäätmete valdkond, mis on neile endile kõige problemaatilisem.

Kogutud andmetele tuginedes saab öelda, et mittestandardse kala valdkonnas on vaja rakendust leida väikestest ja keskmistest kalaliikidest tekkinud jääkidele ja soolatud ning suitsutatud kalajääkidele.

Projekt "Mittestandardse ja väheväärtusliku kalatoorme uuring" annab ülevaate ka erinevatest kalajäätmete peenestamise ja töötlemise võimalustest ning toodetest, mida võib toota kalajäätmetest.

Uuring on kokku võetud mittestandardse ja väheväärtusliku kalatoorme rakendusliku tööplaaniga, mille tulemusel on ettevõtetel võimlaik toota erinevaid tooteid kalajäätmetest.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

27

28

29

30

31

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1

2

3

4

5

6