Uurimused ja uuringud

Ülevaade räime- ja kilutoodete arenguvõimaluste uuringust. Lõpparuanne (Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, 2009)

Teostaja: Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
Tallinn 2009

 

Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna tellimusel viis Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus läbi projekti "Räime- ja kilutoodete arenguvõimaluste uuring" ning koostas projekti raames perioodil jaanuar 2008 kuni juuli 2009 ülevaate räime- ja kilutoodete arenguvõimalustest.

Uuringu eesmärk oli hinnata räime ja kilu arengupotentsiaali kui toorainet kalatoodete valmistamiseks.

Räime- ja kiluproovid kogus ja kalade bioloogilised analüüsid teostas Eesti Mereinstituudi Pärnu osakond. Uuringu käigus koguti andmeid erialakirjandusest, erialamesside ja konverentside külastustest, laboratoorsetest analüüsidest Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuses ja Eesti Mereinstituudis, Eesti kalakäitlejate uuringust ning Keskkonnaministeeriumi ja Majandusministeeriumi andmebaasidest. 

 

KOKKUVÕTE

* Räime- ja kilutoodete arenguvõimaluste uuringu tulemusel selgus, et räim ja kilu sisaldavad märkimisväärses koguses n-3 ja n-6 rasvhappeid, kuid seda infot on seni tarbijateni liiga vähe viidud.

* Kohaliku räime ja kilu populariseerimiseks on vaja jätkata süstemaatilist kalade rasvhappelise koostise määramist ja sellest teavitada perioodiliselt ka avalikkust.

* Arvestades räime- ja kiluvarude olukorda on mõistlik mõlematest kaladest valmistada lisaväärtusega tooteid.

* Räime- ja kilutoodete tootearenduses on võimalik veel palju saavutada.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4