Uurimused ja uuringud

Eesti keskkonnaseire 2009 (Keskkonnateabe Keskus)

Koostajad ja toimetajad: Kadi Liiv ja Kait Antso
Tallinn 2010

 

Keskkonnaseire 2009 on iga-aastane elektrooniline keskkonnaseire ülevaade, mis keskendub 2009. aasta keskkonnaseire tulemuste tutvustamisele.

Keskkonnaseire veebiväljaande eesmärk on anda lihtsalt, lühidalt ja laiale kasutajaskonnale mõeldes ülevaade keskkonnaseire tulemustest, võimaldades läbi viidete huvilisel jõuda teda huvitava teema või valdkonna lisainfoni.

Ülevaade on jaotatud temaatilisteks osadeks, järgides riikliku keskkonnaseire programmi struktuuri. Iga seire allprogrammi juures on välja toodud lühike seiretulemuste üldhinnang ning tähelepanuväärseimad punktid.

Kalastiku, kalaliikide ja kalamajanduse temaatikat käsitletakse kolmes osas: 

  • siseveekogude seire - käsitletakse jõgede hüdrokeemilist seiret, Peipsi järve ning Narva veehoidla hüdrokeemilist ja -bioloogilist seiret, väikejärvede seiret,
  • rannikumere seire - tähelepanu all on rannikumere eutrofeerumine ning ohtlike ainete seire rannikumeres,
  • eluslooduse seire - vaadeldakse liikide seiret, sealhulgas rahvusvahelise tähtsusega kalaliiki – vingerjat.

Täismahus ülevaade on leitav SIIN (fail on mahukas, seetõttu võib allalaadimine natuke aega võtta).

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

27

28

29

30

31

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1

2

3

4

5

6