Uurimused ja uuringud

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring, 2005/2005 õppeaasta (Tervise Arengu Instituut, 2007)

Koostajad: Katrin Aasvee, Angela Poolakese, Anastassia Minossenko, Aljona Kurbatova
Tallinn 2007

 

Kooliõpilaste Tervisekäitumise Uuring (Health Behaviour in School-aged Children; HBSC study, vt logo esikaanel) on Ülemaailmse Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa regionaalkomitee egiidi all läbiviidav rahvusvaheline uuring, mille koordinatsioonikeskus asub Šotimaal, Edinburghi Ülikooli juures.

Eesti liitus uuringuga 1993/1994 õppeaastal ja on seni läbi viinud neli uuringut.

Uuringu põhieesmärgiks on koguda objektiivset üleriigilist teavet noorukite tervisekäitumisest, tervisest ja heaolust seoses nende sotsiaalse taustaga ja süvendada teadmisi tervisekäitumise mudelite kujunemisest.

Uuringu sihtrühmaks on 11-, 13- ja 15-aastased noorukid ehk siis Eestis vastavalt üldhariduskoolide 5., 7. ja 9. klasside õpilased. Selles murrangulises vanuses toimuvad suured kehalised ja emotsionaalsed muutused ning 15-16 aastaselt tuleb teha juba tähtsaid edasist elu ja elukutset määravaid otsuseid. Samal perioodil on kujunemas ja juurdumas nooruki tervisekäitumuslikud harjumused. Kuna uuring viiakse ühesuguse metoodikaga läbi iga nelja aasta tagant, võimaldavad saadud tulemused jälgida muutusi noorsoo tervises, terviseriskides ja sotsiaalses keskkonnas läbi aastate. Lisaks, uuring toimub paljudes riikides ühel ajal ja ühtse metoodikaga, mis annab võimaluse pidevalt võrrelda olukorda Eestis teiste riikidega. Tuleb rõhutada, et tegemist on teadaolevalt ainsa üle-eestilise juhuvaliku meetodil perioodiliselt läbiviidava noorukite uuringuga, mis annab statistiliselt usaldusväärseid trende tervise ja selle mõjurite dünaamikast Eestis. 

Uuringu tulemused on leitavad siin.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

30

31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

1

2

3