Uurimused ja uuringud

Viru ja Peipsi alamvesikondade jõgede kalastiku seisundi hindamine (Eesti Loodushoiu Keskus, 2003)

Autorid: R. Järvekülg, R. Veeroja, M. Tambets, J. Tambets
Tartu 2003

 

Viru ja Peipsi alamvesikondade jõgede kalastiku seisundi hindamise aruandes käsitletakse
* tegureid, mis määravad vooluveekogude kvaliteedi kalastiku seisukohalt,
* üldiseid kaitse- ja rehabilitatsioonimeetmeid kalastiku elupaigana väärtuslikel jõgedel,
* ülevaadet senisest jõgede kalastiku seirest, ettepanekuid seire tulemuslikkuse tõstmiseks,
* olemasolevat vooluveekogusid ja nende kalastikku puudutavat keskkonnajärelevalvesüsteemi ja ettepanekuid selle tõhustamiseks,
* kalastiku, sh kalanduslikult ja kaitseväärtusega kalaliikide seisukohalt Peipsi ning Viru alamvesikondade olulisemate jõgede analüüsi.

Uuringu aruande terviktekst on leitav SIIN.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4