Uurimused ja uuringud

Narva veehoidla keemilise ja ökoloogilise seisundi esialgne hinnang ja kalastiku iseloomustus (EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituut, 2002)

Koostajad: Külli Kangur ja Andu Kangur
Tartu 2002

 

Uurimistöö on koostatud Narva veehoidla riikliku seire (2000-2001) andmete põhjal. Seire eesmärgiks oli kaasaegse informatsiooni saamine Narva veehoidla keskkonnaseisundi kohta elustiku ja hüdrokeemia näitajate alusel. Töö on seotud Eesti Vabariigi kohustuste täitmisega Piiriveekogude kaitse konventsiooni raames ning on ette nähtud Eesti-Vene piiriveekogude ühiskomisjoni tööplaanis aastateks 2001-2003. Narva veehoidla kalastiku iseloomustavad andmed pärinevad põhiliselt 1980ndate keskpaigast, mil Zooloogia ja Botaanika Instituut täitis veehoidlal mitmeid lepingulisi töid.

Teavet Narva veehoidla kalastiku liigilise koosseisu ja kalaliikide vahekorra kohta on saadud Zooloogia ja Botaanika Istituudi töötajate poolt 1980ndatel aastatel tehtud lepinguliste tööde aruannetest (Mikelsaar & Kangur, 1982; 1985; Kangur & Mikelsaar, 1986), samuti on kasutatud kättesaadava kalapüügistatistika (1972-1981) andmeid. Kahjuks puuduvad hilisemad andmed veehoidla kalastiku kohta, kuna uurimistöös osalejatele teadaolevalt ei ole Narva veehoidla kalastikku hiljem vähemalt Eesti poolses osas uuritud.

Uurimistöö kokkuvõte on leitav SIIN.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4