Uurimused ja uuringud

Kalavastsete leviku ajalis-ruumiline dünaamika Pärnu lahes ning soovitused säästlikuks majandamiseks (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, 2012)

Vastutav täitja: TÜ Eesti Mereinstituudi mereökosüsteemide vanemteadur Henn Ojaveer
Uurimistöös osalesid: TÜ Eesti Mereinstituudi töötajad Maria Põllupüü, Timo Arula ja Kerli Laur
Pärnu 2012

 

TÜ Eesti Mereinstituut ja selle eellas-asutused on süstemaatiliselt kogunud informatsiooni Liivi- ja Pärnu lahe ökosüsteemide mitmete komponentide kohta juba aastakümneid. Ühed pikemad aegread mereelustiku kohta on saadud just kalavastsete kohta Pärnu lahel. Vastavad uuringud algasid 1940-ndate aastate lõpul ning neid on viidud läbi kuni siiamaani, kusjuures läbi kogu uurimisperioodi on säilitatud sarnane uurimismetoodika. Rahvusvahelist mereuurimise praktikat arvestades on meie andmed ja seega ka vastav rikkalik teave pigem erand kui tava.

Uurimistöö võtab kokku kalavastsete pikaajalise ja sesoonse dünaamika Pärnu lahel järgnevalt:
1) kirjeldatakse räime- ja mudilavastsete pikaajalist aastatevahelist dünaamikat,
2) kaardistatakse nende ruumiline levik viimasel paarikümnel aastal kuude kaupa perioodil mai-juulikuu,
3) analüüsitakse kalavastsete arvukuse ajalis-ruumilise leviku varieeruvust nädalate kaupa.

Selle alusel formuleeritakse mõningad teaduspõhised soovitused lahe kalavarude säästlikuks majandamiseks.

Uuringu aruande terviktekst on leitav SIIN.

 

Kalanduse teabekeskuse korraldatud Pärnu lahe kalavastsete leviku ajalis-ruumilise dünaamika uuringuid tutvustava teabepäeva ettekanded:

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

28

29

30

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31