Uurimused ja uuringud

Kalavarude uuringud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, 2012)

Töö teostajad: Toomas Saat, Väino Vaino, Tõnu Klein, Teet Krause, Vello Peedimaa, Elis Taur, Eero Perm ja Andrus Zaitsev
Tallinn 2012

 

Aruande "Kalavarude uuringud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves" põhisisuks on ülevaade kalavarude seisust Peipsi ja Lämmijärves 2011. aastal. Analüüsitakse varu praegust olukorda, selle kujunemise põhjusi ja lähituleviku väljavaateid.

Lähtudes kalavaru seisundist on välja töötatud soovitused 2012. aasta püügikvootide ja püügireziimi osas.

Samuti analüüsitakse aruandes 2011. aasta kalasaake, neid mõjutanud tingimusi ja edasisi püügivõimalusi.

 

Soovitused kalapüügi korraldamiseks Peipsi järvel 2012. aasta I poolaastal

• Järve avavööndis on lubatud kasutada 3000 nakkevõrku, minimaalne silmasuurus 65/130 mm, ühele loale väljastada minimaalselt 10 võrku, püügiaeg kuni 20. aprillini.
• Järve kaldavööndis (1 km/500 m kaldavööndis Peipsi/Lämmijärvel) on lubatud kasutada nakkevõrke vastavalt siseriiklikele arvudele (meil 1553 (681 kutselised püüdjad ja 872 harrastuspüüdjad), kuid silmasuurustega 30-40/60-80 mm, püügiaeg 1. märtsist 5. maini.
• Mõrrad vastavalt siseriiklikele tingimustele (piirarvud), kuid minimaalne silmasuurus kaldast kaugemal kui 5 km 30/60 mm (aiad või pärad).
• Koha alammõõt on 40/46 cm, kaaspüük vastavalt eeskirjale.
• Rääbisepüük on lubatud ainult juulis, alammõõt 17/20 cm, püügiks võib kasutada 3 kastmõrda.
• Keelatud on põhjanooda- ja pöörinoodapüük ja püük kaldanootadega 6. maist 15. juunini.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

28

29

30

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31