Uurimused ja uuringud

Kalastiku ja püügivahendite efektiivsuse uuring Eesti väikejärvedel (Eesti Maaülikool, 2012)

Koostajad: Teet Krause, Anu Palm
Tartu 2010

 

Eesti Maaülikoolis läbiviidud uurimistöö "Kalastiku ja püügivahendite ektiivsuse uuring Eesti väikejärvedel" jätkab ihtüoloogiliste uurimiste rida Eesti väikejärvedes, mis katkematult on erinevas mahus jätkunud alates 1995. a. Kalastiku muutusi on jälgitud umbes 120 järvel üle kogu riigi.

Uurimistöö "Kalastiku ja püügivahendite efektiivsuse uuring Eesti väikejärvedel" eesmärk on koostada ülevaade uuritud veekogude kala kooslustest, hinnata varude seisundit ja seda mõjutavaid tegureid, sealhulgas võimalikke koelmualasid, prognoosida kalavarude dünaamikat lähiaastatel ja anda soovitusi kalavarude kasutamiseks eritüübiliste püünistega püüdes esitades ühtlasi soovitused kalavarude kasutamiseks. Põhiline tähele panu on pööratud kalapüügi seisukohalt oluliste liikide ahvena, haugi, latika, koha, linaski ja ka särje bioloogiale. Nendele andmetele toetudes hinnatakse veekogu kalanduslikku väärtust ja antakse soovitused püügimeetmete rakendamiseks.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

27

28

29

30

31

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1

2

3

4

5

6