Uurimused ja uuringud

Kalade taastootmise alased uuringud (Keskkonnaministeerium, 2012)

Täitjad: Tiit Paaver, Marje Aid, Riho Gross, Eva Maria Rand, Margus Ljubimov
Tartu 2012

 

2011. aasta aruanne on osa 1995. aastal alanud pikaajalisest Eesti Maaülikooli VLI vesiviljeluse osakonna koostööst Keskkonnaministeeriumi ja Põlula Kalakasvatuskeskusega, mille eesmärgiks oli kalakasvatusliku tulemuste analüüs Eestis sh lõhe ja meriforelli asustamise tulemuste ning kalakasvatusliku taastootmise kaudu kalapopulatsioonide mitmekesisusele eriti geneetilisele struktuurile avaldatava mõju jälgimine.

Soovitused:
1. Käivitada kalakasvatusliku taastootmise nõukoja tegevus, koostada uus taastootmise programm võttes arvesse EL uusi kalanduspoliitilisi suuniseid.
2. Pidevalt tuleks teha ka nii looduslike populatsioonide kui kasvanduse sugukarjade geneetilist monitooringut, et hinnata paljundamismetoodika mõju geneetilisele mitmekesisusele ja inbriidingu tasemele.
3. Geenipanga pidamisel ja kasutamisel on vaja teha võrdlusuuringuid Eestis seni kasutatud Neeva-Narva lõhe ja Põhja-Eesti lõhe kasvu, kasvanduses ellujäämise ja loodusesse asustamise efektiivsuse kohta. Geenipanga pidamine on eriti vajalik siis, kui uuringud näitavad sellest pärit kalade paremust Põhja-Eesti väikestesse jõgedesse asustamisel ja populatsioonide taastamisel.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

27

28

29

30

31

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1

2

3

4

5

6