Uurimused ja uuringud

Tegevuskava rakendamine jõevähi varude kaitseks, taastamiseks ja kasutamiseks aastal 2011 (Keskkonnaamet, 2012)

Projekti vastutav täitja: Tiit Paaver
Koostajad: Margo Hurt, Mati Kivistik
Tartu 2012

 

Uurimisprojekt "Tegevuskava rakendamine jõevähi varude kaitseks, taastamiseks ja kasutamiseks aastal 2011" viidi läbi Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi kalakasvatuse osakonna poolt.

2011. a uurimistulemuste põhjal leiti veekogude lõikes nii positiivseid kui negatiivseid muutusi. Kokkuvõttes võib kogu Eesti jõevähi varu seisundi hinnata stabiilseks. Jätkuvalt on suurimaks ohuks jõevähile võõrliikide ja vähikatku levitamine. Üsna tõenäone on ka müügi eesmärgil toimuva röövpüügi mõju vähiasurkondadele.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1

2

3

4