Uurimused ja uuringud

Elujõulised kalapopulatsioonid kui jõebasseini majandamise edukuse näitajad (Tartu Ülikool, 2012)

Koostajad: Jaak Tambets, Meelis Tambets, Rein Järvekülg ja Gustav Lauringson
Täitja: Eesti Loodushoiu Keskus MTÜ

 

Aruanne "Elujõulised kalapopulatsioonid kui jõebasseini majandamise edukuse näitajad" sisaldab ülevaadet projekti INTERREG IVA HEALFISH tehtud töödest, mis puudutasid Soome lahe vesikonna mudeljõgede kalastiku seisundi ja rännete uuringuid ning sigimistingimuste parandamiseks vajalike tegevuste ning keemilise ja ökoloogilise seisundi analüüsi ja hea seisundi taastamise võimaluste alaste uuringuid.

Aruande peamised osad käsitlevad siirdekalade rändeteede ja sigimisalade ja noorjärkude elupaiku Vihterpalu jõestiku jõgedes ning rännete ajalist ja ruumilist mustrit ning kalastiku seisundit ja koprapaisude ning muude rändetõket mõju sellele Toolse jões.

Kalade rändeteede avamise eelprojektid koos alternatiivsete lahendustega ning keskkonnaülevaatused ja keskkonnamõju eelhinnangud paisudele ja truupidele on esitatud eraldi aruandena.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

27

28

29

30

31

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1

2

3

4

5

6