Uurimused ja uuringud

Pärnu piirkonna mereala ruumilise planeerimise lähtealused (Eesti Mereinstituut, MTÜ Balti Keskkonnafoorum, 2012)

Koostajad: Georg Martin, Robert Aps, Madli Kopti ja Jonne Kotta (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut), Merle Kuris ja Laura Remmelgas (MTÜ Balti Keskkonnafoorum)
Tallinn 2012

 

BaltSeaPlan projekti käigus koondati olemasolevad andmed inimkasutuse ja loodusväärtuste kohta Pärnu lahe projektialal ning analüüsiti olemasolevaid ja võimalikke konflikte. Kogutud andmete põhjal ning huvirühmade kaasamise tulemusena on valminud ruumilise planeerimise lähtealused Pärnu piirkonna merealale. Projektiala planeeringu lähtealuste koostamisel on aluseks võetud maakonnaplaneeringu tasand.

Tegemist on soovitusliku dokumendiga, milles määratletakse planeeringu vajadus ja eesmärgid, analüüsitakse olemasolevat olukorda ning käsitletakse võimaluste piires arengueeldusi ja ala kasutuspõhimõtteid.

Dokument on koostatud Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi ja MTÜ Balti Keskkonnafoorumi
ekspertide poolt ning Pärnu lahega seotud huvirühmade kaasabil.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

28

29

30

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31