Uurimused ja uuringud

Eestis tunnustatud ja teavitatud kalakäitlemisega tegelevad ettevõtjad kalasuitsutajatena (Kalanduse teabekeskus, 2012)

Katrin Pärn, Silver Sirp, Ave Menets

 

Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada tunnustatud ja teavitatud kalakäitlejate poolt suitsukala tootmise osakaal Eestis, määratleda kalakäitlejate valmisolek kalasuitsutamisega tegelemiseks ning kaardistada tootjate koolitusvajadused.

Uuring on valminud MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tellimusel ja rahastatud "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 3.1 "Ühistegevused" tegevuse "Muud ühistegevused" vahenditest.

Uuringus  kajastatakse kokkuvõtteid ka eelnevalt avaldatud, kalasuitsutamise temaatikat käsitletavatest järgnevatest allikatest:

Loreida Timberg –  "Kalatoodete tootmine väikeettevõttes. Kala kvaliteet", 7.05.2009. Antud seminarimaterjalides käsitleb autor peamiselt kalasuitsutamise tehnilist poolt.

tnsEmor – „Kalandustoodete tarbimine ning võimalik tarbimise suurendamine Eestis", veebruar-märts 2011. Uuring annab ülevaate suitsukala söömise sagedusest, tarbijate vanusest, ostukoha eelistusest, suitsukala päritolumaast.

Eesti Konjunktuuriinstituut – „Kala ja kalatoodete turg Eestis", juuli 2011. Uuringu temaatika: suitsukala tootmine, eksport, kalaturu bilanss, pakkumine jaekaubanduses, hind, tarbimine, tarbimise trendid, sissetulekute mõju kalatarbimisele, kalatoodete valik ja kvaliteet toiduostukohtades, lemmikkalad ja kalatooted.

 

Kalanduse teabekeskuse poolt läbiviidud uuringu originaalandmestiku kogumiseks viidi läbi 31 telefoniintervjuud ajavahemikus detsember 2011 kuni jaanuar 2012. Uuringu temaatika: tunnustatud ja teavitatud kala suitsutavate ettevõtjate arv Eestis, suitsutatavad kalaliigid, Eestimaise ja importkala osakaal, kuum- ja külmsuitsu osakaal, toodangu turustamine, suitsutusahjude arv, toetuste kasutamine, suitsukala tootjate koolitusvajaduste kaardistamine.

Uuringu saab alla laadida lehelt www.kalateave.ee


Kalanduse teabekeskuse tegevus toimub "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 3.1 "Ühistegevused" tegevuse "Muud ühistegevused" raames.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

28

29

30

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31