Uurimused ja uuringud

Polüklooritud dibenso-p-dioksiinide (PCDD), polüklooritud dibensofuraanide (PCDF) ja dioksiinitaoliste polüklooritud bifenüülide (DL-PCB) sisaldused Läänemere räimes ja kilus olenevalt kalade vanusest ja pikkusest. (Ott Roots, 2013).

Uuringus antakse ülevaade räimes ja kilus sisalduvatest saasteainetest ja jõutakse järeldusele, et "Dioksiinide ja dioksiinitaoliste polüklooritud bifenüülide sisaldus traalpüügis, Eesti rannikumeres, massiliselt esinevates räimes ja kilus on allpool Euroopa Liidu piirnorme. Võib eeltoodu alusel järeldada, et dioksiinid ja dioksiinitaolised PCBd Eesti mereala massiliselt püükides esinevates kalades ei kujuta tõenäoliselt ohtu Eesti inimese tervisele."

Autor keemiakandidaat Ott Roots

Uuringu saab alla laadida siit.

Kalanduse teabekeskuse tegevus toimub "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 3.1 "Ühistegevused" tegevuse "Muud ühistegevused" raames.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4