Uurimused ja uuringud

Eesti harrastuskalapüügi kvantitatiivuuring (Keskkonnaministeerium, 2013)

Töö teostaja: Eesti Uuringukeskus OÜ
Tallinn 2013

 

Eesti harrastuskalapüügi kvantitatiivuuringu põhieesmärgiks oli saada ülevaade olulisimatest Eesti harrastuskalapüügi sektori karakteristikutest 2012. aasta kohta, hinnates harrastuskalastajate arvu, vanuselist ja soolist jaotust, eri püügivahendite ja püügialade kasutust, püütavaid kalaliike ja koguseid, saagi kasutust ning harrastuspüügile kulutatud aega ja raha.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4