Uurimused ja uuringud

Esna jõel rakendatavate tervendamismeetmete mõju uuringud (Eesti Maaülikool, 2013)

Finantseerija: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Autorid: Rein Järvekülg, Raul Pihu, Henn Timm, Malle Timm, Aive Kõrs, Peeter Palla
Tartu 2013

 

Eesti Maaülikooli läbiviidud Esna jõel rakendatavate tervendamismeetmete mõju uuringute välitöid tehti jaanuarist 2012 kuni novembrini 2013.

Erilist tähelepanu pöörati uuringutel jõelõikudele, kus 2011. ja 2012. a viidi läbi töid jõe seisundi parandamiseks (EL ÜF ja KIK-i poolt finantseeritud projekt "Vooluveekogude seisundi parandamine Esna, Pärnu, Õhne ja Piusa jõel"). Väliuuringute käigus koostati jõe hüdromorfoloogiline kirjeldus, kaardistati Esna jões kõik jõeforelli poolt kasutatavad ja potentsiaalsed kudepaigad, määrati erinevate jõeosade väärtus jõeforelli sigimis- ja noorjärkude kasvualana ning hinnati forelli taastootmispotentsiaal jões.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4