Uurimused ja uuringud

Poolsiirdekalade kudealad Väinameres ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja kvaliteedi parandamise võimalused (Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut, 2015)

Projekti täitmises osalesid Markus Vetemaa, Mehis Rohtla, Roland Svirgsden, Imre Taal, Lagle Matetski ja Kateriina Rumvolt
Tartu 2015

 

Projekti "Poolsiirdekalade kudealad Väinameres ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja
kvaliteedi parandamise võimalused" eesmärk oli Väinamere tööndusliku ja ka harrastusliku püügi seisukohast oluliste niinimetatud poolsiirdekalade peamiste kudealade väljaselgitamine ning konkreetsete soovituste andmine nende liikide kudemistingimuste parandamiseks.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4