Uurimused ja uuringud

Vertikaalne integratsioon vesiviljeluses, senine kogemus, sotsiaalmajandusliku mõju ja vesiviljeluse laiendamiseks sobivaimate alade kaardistamine, vajalike infrastruktuuride arendamine ja innovatsiooniliste tehnoloogiate elluviidavus (EMÜ, 2015)

Uuringu koostamise meeskond: uurimisgrupi juht professor Rando Värnik, Heiki Jaanuska, Kerti Aro, Kaire Vahejõe, magistrant Andrus Rahnu ja magistrant Janika Kolju
Tartu 2015

 

Uuringu "Vertikaalne integratsioon vesiviljeluses, senine kogemus, sotsiaalmajandusliku mõju ja vesiviljeluse laiendamiseks sobivaimate alade kaardistamise, vajalike infrastruktuuride arendamise ja innovatsiooniliste tehnoloogiate elluviidavuse uuring Eestis Saaremaa näitel" eesmärk on analüüsida juhtumiuuringus vertikaalset integratsiooni tootjaorganisatsiooni (TO) Kalakasvatajate Ühistu Ecofarm liikmete näitel. Lisaks on eesmärk analüüsida tootmisvõimalusi, esilekerkivaid probleeme ja arenguperspektiive TO-s ning vertikaalse integreerumise soodustamiseks Saaremaa tagalahte (Kesknõmmele) rajatava kalakasvatuse arenduse sotsiaalmajanduslikke perspektiive.

Vaata ka uuringut Vesiviljeluse laiendamiseks sobivaimate alade kaardistamise, vajalike infrastruktuuride arendamise ja innovatsiooniliste tehnoloogiate elluviidavus.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4