Uurimused ja uuringud

Vesiviljeluse laiendamiseks sobivaimate alade kaardistamise, vajalike infrastruktuuride arendamise ja innovatsiooniliste tehnoloogiate elluviidavus (Eesti Maaülikool, 2015)

Töö teostajad: Heiki Jaanuska, Tiit Paaver, Triin Brenner,  Rando Värnik, Jussi Kähari,  Ljubov Feklistova, Marje Aid
Tartu 2015

 

Uuring "Vesiviljeluse laiendamiseks sobivaimate alade kaardistamise, vajalike infrastruktuuride arendamise ja innovatsiooniliste tehnoloogiate elluviidavus" on koostatud Põllumajandusministeeriumi tellimusel ja läbi viidud ajavahemikul maist 2014 - juunini 2015 aastal. Aruanne on koostatud lähtudes tellija, Põllumajandusministeeriumi poolt koostatud lähteülesandest.

Uuringu eesmärgiks oli vastavalt tellija koostatud  lähteülesandele perspektiivsete vesiviljelusalade määratlemine, perspektiivsete vesiviljeluse objektide kirjeldamine ja innovatiivsete tehnoloogiate elluviidavuse väljaselgitamine.

Vaata ka uuringut Vertikaalne integratsioon vesiviljeluses: senine kogemus, sotsiaalmajandusliku mõju ja vesiviljeluse laiendamiseks sobivaimate alade kaardistamise, vajalike infrastruktuuride arendamise ja innovatsiooniliste tehnoloogiate elluviidavuse uuring Eestis Saaremaa näitel.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4