Uurimused ja uuringud

Kalakoelmute seisund ning koelmualade melioreerimise lähteülesannete koostamine (Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut, 2015)

Vastutav täitja: Toomas Saat
Tallinn 2015

 

Projekti raames teostati uuringud, mis annavad ülevaate valitud töönduskalaliikide koelmute võimalikust paiknemisest ja praegusest looduslikust seisundist. Peamine tähelepanu on suunatud püügimahtudelt ja püügi väärtuselt peamise meie vetes kudeva liigi – räime (eriti kevadkuduräime) koelmute seisukorra väljaselgitamisele. Viimased (mittetäielikud) räime koelmute uuringud tehti üle 20 aasta tagasi.

Teised tähtsamad liigid, kelle koelmualade seisundit uuriti, on rannikumeres ja merre suubuvates jõgedes: koha, meres ja jões kudevad siiavormid ning Peipsi järves ja Emajões – peipsi siig, rääbis, peipsi tint, koha.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4