Uurimused ja uuringud

Sisevete kalavaru hindamise metoodika täiustamine: välitööde, katsepüükide ja tulemuste aruanne (Eesti Maaülikool, 2015)

Vastutav täitja: Teet Krause
Tartu 2015

 

Töö on Eestis esmakordne katse koguda kalastiku kohta andmeid peenesilmalise veonoodaga, mis võrreldes teadusotstarbeks kasutatava põhjanooda e traaliga, peaks andma ülevaate ka kalade noorjärkudest.

Tööülesanneteks olid peenesilmalise veonoodaga katsepüügid, kalastiku hindamine saakide põhjal, võrdlus teiste püügivahendite ning varasemate aastate lõikes ning saadud tulemuste alusel olemasoleva hindamismetoodika täiustamine. Eriline tähelepanu oli röövkalade – eeskätt ahvena, kuid ka haugi, koha ja angerja arvukuse ning karpkalalaste – latika, särje ning nuru vanusrühmade tugevuse hindamisel.
Püügivahenditest olid võrdluses kalade päevast paiknemist jälgida võimaldav peenesilmaline noot, ööpäevaringselt püügil  olev kutselises kalapüügis kasutatav mõrd ning 12-tunnise õhtust-hommikuni püügiga nii harrastus- kui kutseliste kalameeste poolt kasutatav nakkevõrk.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4