Uurimused ja uuringud

Kalapüügi ja selleks kasutatavate passiivsete püüniste selektiivsusalane uuring (Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut, 2015)

Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut
Tallinn 2015

 

Projekti eesmärgiks oli uurida erinevate töönduslike püügiviiside ja püüniste selektiivsust ning püügivõimet, saadud andmete põhjal hinnata rannikumere ja sisevete kalapüügi selektiivsust tervikuna ja anda soovitusi kalavarude kaitse tõhustamiseks tehniliste meetmete rakendamise kaudu (sh loobumine praegu kehtivatest ent uuringu tulemusena ebamõistlikuks osutuvatest meetmetest).

Projekti väljundiks on andmed, mille alusel saab välja töötada (koostöös kalurkonna, kalandusadministratsiooni ja järelvalvega) ettepanekud ja soovitused jätkusuutliku kalapüügi korraldamiseks rannikumeres ja siseveekogudes.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4