Uurimused ja uuringud

Mikrokiipmärgiste (PIT märgiste) mõju jõevähkide ellujäävusele nii kasvanduse kui kunstlikes tingimustes (Eesti Maaülikool, 2017)

Projekti vastutav täitja: Katrin Kaldre
Tartu 2017

 

Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teostatud projekti "Mikrokiipmärgiste (PIT märgiste) mõju jõevähkide ellujäävusele nii kasvanduse kui kunstlikes tingimustes" tulemusena on võimalik hinnata PIT märgiste kasutamise võimalusi edaspidistes vähkidega läbi viidavates teadusuuringutes (ka söödakatsetes) nii kasvanduse kui kunstlikes tingimustes, mille eesmärgiks on majanduslikult oluliste tunnuste päritavuse ja suurima geneetilise potentsiaaliga populatsioonide välja selgitamine ning aretustöö lähtekarja moodustamine.

Uuringu tulemusena saab öelda, et PIT märgistamine ei mõjuta 75-117 mm pikkuste jõevähkide ellujäämust talvitumise perioodil kasvanduse tingimustes. Tiikides märgistatud vähkide seas suremust ei olnud, kuid püsiva temperatuuri ja valgustusega labori basseinides esines märgistatud ja kontrollgrupis (vastavalt 53,3% ja 47%) mõlemas suur talvine suremus, mis oli tingitud vähkidele vajamineva diapausi puudumisest, mitte märgistamisest. Seega saab PIT märgistamise meetodit soovitada ja rakendada edaspidistes jõevähkidega läbiviidavates teadusuuringutes, kus on vaja vähke individuaalselt märgistada. Kunstlikes tingimustes vähkide pidamiseks talveperioodil on vaja tagada vähkidele alla 5 oC temperatuur ning muuta valgusrežiim vastavaks sel ajal looduses olevaga, et tagada vähkide ellujäämus katseperioodi vältel.

Vajalik on edasine uuring PIT märgise mõjust vähi kasvule, et näha, kas märgis mõjutab vähkide kestumist ja säilib pärast kestumist laka lihases. Uuringu tulemustest ilmnes ka vajadus uurida tsingi mõju vähkide viljakusele, et hinnata selle materjali kasutamise sobivust vähikasvanduses.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4