Uurimused ja uuringud

Soovitused kalavaru haldamiseks Eesti vetes 2018. aastaks (Tartu Ülikool, 2017)

Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut
Tartu 2017

 

Eesti riikliku kalanduse andmekogumisprogrammi täitmise ja analüüsi 2017. aasta vahearuandes antakse soovitused kalavaru haldamiseks Eesti vetes 2018. aastaks.

Läänemere kilu, räime, lõhe, tursa haldamissoovitused tuginevad ICES töörühmade poolt tehtud analüüsidel ja ICES ACOM soovitustel. Vastavates töörühmades ja ACOM töös osalevad ka Eesti Mereinstituudi teadurid.

Käesoleva aasta soovitused avalikustati pärast heakskiitu ICES Nõuandekomitee (ACOM (Advisory Committee)) poolt mais 2017, pärast ACOM kevadsessiooni lõppu ja on eraldi välja toodud aruande vastavates alalõikudes.
Tegelikud regulatsioonid ja kvoodid selguvad rahvusvahelise kokkuleppena.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

26

27

28

29

30

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1

2

3

4

5

6